Εκτός από τους ελέγχους για την επιβίβαση στα πλοία σήμερα δόθηκε εντολή στις λιμενικές αρχές στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν  για την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων των ναυτικών  να ελέγχουν αν στη μισθοδοσία των ναυτικών οι εταιρείες αποδίδουν στα συνδικαλιστικά όργανα των ναυτικών την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά τους...