Συγκρότηση συμβουλίου εξέτασης προσφυγών κατά τοποθετήσεων -μεταθέσεων με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και  νέα πρόσωπα τον Αρχηγό και Α Υπαρχηγό του ΛΣ.