ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς  τον

Κύριο Νικόλαο Βούτση

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

 

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2018

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της επιστολής υπ’ αριθ. 3765 από 29-09-2016 που σας απέστειλα και κατόπιν υποβολής των σχετικών ερωτήσεων υπ’ αριθ. 4826/14-04-2016 και 1540/14-09-2018, στις οποίες δεν έλαβα ουδεμία απάντηση, επαναφέρω το ζήτημα της υιοθεσίας από την Βουλή των Ελλήνων τέκνων των  πεσόντων στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13442/9030/ΦΕΚ 179 Α/12-10-2010 απόφαση, η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε την υιοθεσία των ανήλικων τέκνων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που έχασαν τη ζωή τους, εν ώρα καθήκοντος, από το 1996 και εντεύθεν. Κατόπιν πάγιου αιτήματος των Αστυνομικών και των Λιμενικών, στις 20-07-2011 η Ολομέλεια της Βουλής, με ομόφωνη σχετική απόφασή της συμπεριέλαβε στην προαναφερθείσα ρύθμιση και τα τέκνα των στελεχών των σωμάτων Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς πρόκειται πρωτίστως για μία σημαντική ένδειξη αναγνώρισης της θυσίας τόσο των ανθρώπων που προσέφεραν την ζωή τους για την προάσπιση της πατρίδας, όσο και των οικογενειών τους που ζουν καθημερινά με την απουσία τους.

Όμως, η εν λόγω απόφαση αφορά μόνο τα τέκνα των στελεχών εκείνων που έχουν πέσει στο καθήκον από δολοφονική ενέργεια ή πτώση αεροσκάφους ή κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς και δεν ισχύει για τα τέκνα των στελεχών που χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου τους.

Δεδομένου ότι μέχρι και σήμερα δεν έχω λάβει απάντηση στην προαναφερθείσα επιστολή,

Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα μείζον θέμα ηθικής τάξεως,

Ζητώ να μάθω αν θα υπάρξει απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με την υιοθεσία των τέκνων των Λιμενικών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος ανεξαρτήτως αιτίας θανάτου.

 

                                                                                                              Με τιμή,

 

Νικόλαος Κούζηλος

Βουλευτής Α΄ Πειραιώς