Παραθέτουμε την σχετική παρέμβαση της ΠΟΕΠΛΣ:

Κ. Υπουργέ

Πληροφορηθήκαμε τη ύπαρξη εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο ζητείται η μείωση της παγίας προκαταβολής του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από 8.000.000 € σε 1.770.000 €. Αντιλαμβάνεστε ότι με τον τρόπο αυτό υπονομεύεται η ομαλή λειτουργία του Σώματος, αφού πλέον αυτό δε θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που επιβάλλουν τόσο η διαχείριση του προσφυγικού – μεταναστευτικού ζητήματος, η κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ειδικοτήτων καθώς και οι έκτακτες επιχειρησιακές δραστηριότητες του Σώματος, οι οποίες δημιουργούν ανελαστικές δαπάνες αφού καλύπτουν οργανικά κενά που προήλθαν από την μείωση της οργανικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.