Συνάντηση Ελλήνων Υπουργών με Διευθυντή του Frontex κ. Fabrice Leggeri

Ιδιαίτερη θετική αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Γάλλος Εκτελεστικός Διευθυντής του FRONTEX Fabrice Leggeri  επισκέφτηκε την χώρα μας προκειμένου έχει γνωριμία εργασίας με τους νέους Υπουργούς Ναυτιλίας και Μετανάστευσης.

Από την  ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας προκύπτει, ότι ο Εκτελεστικός Διευθυντής δεν αντιμετώπισε κατηγορίες περί αποικιοκρατικής αντιμετώπισης της χώρας μας  από πλευράς του Οργανισμού...

Αντίθετα, η συνάντηση έγινε μέσα σε κλίμα κατανόησης που σηματοδότησε την περεταίρω ενίσχυση της συνεργασίας με απώτερο στόχο και την ενίσχυση της βοήθειας  προς την χώρα μας από τα λοιπά κράτη μέλη.

  Η αποστολή και η σταθερή παρουσία υψηλού επιπέδου και τεχνολογίας επιχειρησιακών μέσων στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα της Ελλάδος θα αυξήσει τις δυνατότητες για άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση απότομης επιδείνωσης καταστάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία καταλαμβάνει το γεγονός ότι με την επικείμενη εφαρμογή του αναθεωρημένου Κανονισμού του FRONTEX  προβλέπεται η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού με έμφαση στην πρόληψη κρίσεων..

Η πρόληψη κρίσεων στην περιοχή του ανατολικού Αιγαίου έχει την ιδιαίτερη σημασία της   προκειμένου η γείτονα χώρα εφαρμόζει τα συμφωνηθέντα με την Ε.Ε.

Να επισημάνουμε επίσης ότι ο FRONTEX αποτελεί το βασικό εργαλείο για τις χρηματοδοτήσεις προς την χώρα μας για τα έτη 2021-2027. Από τις  αναλύσεις  των υπηρεσιών του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξαρτηθεί και το ύψος της χρηματοδότησης για την φύλαξη των συνόρων και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος…

Ελπίζουμε το νέο και θετικό κλίμα να έχει εξίσου θετικό αντίκτυπο στις μελλοντικές αποφάσεις των Οργάνων της Ε.Ε για την χώρα μας κατά την εκπόνηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027.