Παραθέτουμε ανακοίνωση της ΠΟΕΠΛΣ:

Κατόπιν ερωτημάτων των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος – μελών της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., αναφορικά με το χρόνο καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης των εθνικών εκλογών 2019, σας ενημερώνουμε ότι μετά από επικοινωνία με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η εν λόγω καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 14/8/2019.

Το ακριβές ποσό, που θα πιστωθεί στους δικαιούχους για όσους δεν έχουν καμία ημέρα απουσίας και μετά τις νόμιμες κρατήσεις είναι 106,80€