Όλα τα ονόματα

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας κυρώθηκαν οι οριστικοί πίνακες επιλογής προσωπικού για τη στελέχωση της Δημόσιας αρχής Λιμένος για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι τοποθετούμενοι - αποσπώμενοι  προέρχονται από όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα,ακόμη και από κρατικά νοσηλευτικά(!) ιδρύματα...

 Κύρωση Οριστικών Πινάκων Επιλογής Προσωπικού Δημόσιας Αρχής Λιμένων