Με 63 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Προσλαμβάνονται επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, σε ναυτικά και γενικά μαθήματα.

Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει δομές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου.

Συγκεκριμένα ζητούνται ως εξής, με κριτήρια ΑΣΕΠ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως την 1 Αυγούστου, στην διεύθυνση: Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ. 19 100.

[workenter]