Δύο άδειες για πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Σάμου και της Σκιάθου.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων,  ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας επιφάνειας 48,85 τ.μ., για εποχικό σκοπό, στην θέση Ποτοκάκι του Πυθαγορείου στη Σάμο, για λογαριασμό της εταιρείας VELOS TOURISM, για την προσωρινή πρόσδεση σκαφών. Σημειώνεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της πλωτής εξέδρας δεν θα περιέχουν τοξικές ουσίες, επικίνδυνες για το περιβάλλον, ενώ η πλωτή εξέδρα θα βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από, τυχόν, λιμενικά έργα τα οποία βρίσκονται ή κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, καθώς και από ναυτιλιακούς κινδύνους, όπως ναυάγια και περιοχές όπου παρατηρούνται παλίρροιες.

Παράλληλα,  η Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού,  ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας εντός του τουριστικού λιμένα της Σκιάθου, με σκοπό την προσωρινή πρόσδεση σκαφών και κατ’ επέκταση την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

Πηγή: tornosnews.gr