Δείτε τι ισχύει για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ναυτικών: