Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Γιώργου Χουλιαράκη και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτη Κουβέλη, αυξάνεται η ωριαία αποζημίωση των καθηγητών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων.

Με την εν λόγω απόφαση, οι καθηγητές στις παραπάνω Σχολές, οι οποίοι δεν συνδέονται με τον δημόσιο τομέα, θα παίρνουν  20 ευρώ την ώρα, για κάθε ώρα πρακτικής ή θεωρητικής διδασκαλίας, εξέτασης ή επιτήρησης, αν έχουν Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών. Η ίδια αμοιβή ορίζεται στα 17,20 ευρώ αν έχουν Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών. Και στις δύο περιπτώσεις η αύξηση γίνεται μόνον αν ο εν λόγω τίτλος σπουδών είναι προσόν πρόσληψης.

Στους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή κατάλληλου πιστοποιητικού Αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής Α’ Τάξης Ε.Ν.  ή στους διπλωματούχους Πλοιάρχους, Μηχανικούς ή Ραδιοτηλεγραφητές Α΄ Τάξης Ε.Ν. η αμοιβή είναι 17 ευρώ.  Στους  κατόχους πτυχίου ΤΕΙ ή στους καθηγητές ξένων γλωσσών με πτυχίου ή δίπλωμα που αναγνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων  για τη χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια, η αμοιβή είναι 16 ευρώ την ώρα.  Στους λοιπούς διδάσκοντες η αμοιβή ορίζεται στα 15 ευρώ την ώρα.

Με την ίδια απόφαση  οι αμοιβές  καθηγητών οι οποίοι συνδέονται με το Δημόσιο, στις αντίστοιχες Σχολές ορίζονται ως εξής: Για όσους έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους κ.ά. η αμοιβή είναι 8 ευρώ την ώρα. Για τους κατόχους ΤΕΙ είναι 7 ευρώ και για τους λοιπούς διδάσκοντες είναι 6 ευρώ την ώρα.

metaforespress.gr