Άνοδο κατά 7,9% εμφάνισε ο αριθμός των επισκευασθέντων πλοίων το έτος 2019, καθώς ανήλθε στα 584 με ολική χωρητικότητα 6.862.732 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας) συγκρινόμενος με το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Την ίδια ώρα η ολική χωριτικότητα αυξήθηκε κατά 20,9% καθώς άγγιξε τα 862.732 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας) το 2019 σε σύγκριση με το 2018. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση έτους 2018 προς το 2017, σημειώθηκε αύξηση 21,0% στον αριθμό των πλοίων και 23,4% στην ολική χωρητικότητα.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν κατά το έτος 2019 πραγματοποιήθηκε εκτός δεξαμενών. Συγκεκριμένα, το 67,1% των επισκευασθέντων πλοίων (392 πλοία) ολικής χωρητικότητας 4.726.838 ΚΟΧ επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών και το υπόλοιπο 32,9% των επισκευασθέντων πλοίων (192 πλοία) ολικής χωρητικότητας 2.135.894 ΚΟΧ εντός δεξαμενών. Ο αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών το έτος 2019 παρουσίασε αύξηση 4,3% και η ολική τους χωρητικότητα αύξηση 15,4% σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία έτους 2018

dealnews.gr