Από ανακοίνωση της ένωσης:


Έχουμε την τιμή να σας ανακοινώσουμε ότι το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις πρόσφατες Αρχαιρεσίες της 28ης Μαρτίου 2019, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως κάτωθι:

 Πρόεδρος                 ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ  Λέανδρος

 Αντιπρόεδρος           ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Αντώνιος                                                                                                             

Γεν.Γραμματέας       ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΒΑΡΔΑΒΙΛΙΑ Τζένη

Ταμίας                      ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ  Νικόλαος

Μέλος                      ΛΥΡΙΝΤΖΗ Καλλιόπη


 Αναπληρ. Μέλη

ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρίνα
 ΗΛΙΟΥ Δημήτριος

 ΨΑΡΙΑΝΟΣ Αλέξανδρος