Από το ∆ιεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (International Chamber of Shipping) και διά του οποίου παρέχεται ενημέρωση για τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω του  COVID-19 στους διάφορους λιμένες ανά τον κόσμο, γνωστοποιείται ότι  από τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο COVID-19 Global Port Restrictions Map παρέχεται ενημέρωση για τα μέτρα που ισχύουν στους διάφορους λιμένες ανά τον κόσμο λόγω της πανδημίας του κορωνοïού.

 Η  ενημέρωση που παρέχεται από τον παραπάνω σύνδεσμο έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά την πληροφόρηση που παρέχεται από τις κατά τόπους λιμενικές αρχές και τους ναυτιλιακούς σας πράκτορες.