Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας πληρωμάτων ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων για το 2019.

Της Βάσως Βεγιάζη 

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 3170 (12 Αυγούστου), οι μηνιαίοι μισθοί ενεργείας των Αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων που εργάζονται στα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία, που κυρώθηκαν με την αριθ. 2242.5- 1.5/80350/2018 ΦΕΚ 5084 Β’/14-11-2018, αυξάνονται κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) δια την χρονική περίοδο από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019.

Επίσης, αυξάνονται κατά ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) επίσης και τα προβλεπόμενα από τη Σ.Σ.Ε. πάσης φύσεως επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και έξτρα εργασίες που καθορίζονται σε ποσά.

Σε όλους τους ναυτολογημένους ναυτικούς, για τις διανυόμενες μηνιαίως Κυριακές αργίες εν πλω και στο λιμάνι, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή δια τας μέχρι οκταώρου εργασίας κατά Κυριακή, ανερχομένη μηνιαίως σε ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατόν (22%) επί του μισθού ενεργείας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου της παρούσης Συμβάσεως.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η αμοιβή αυτή θα καταβάλλεται σε όλο το πλήρωμα και για όλες τις Κυριακές, ανεξαρτήτως παροχής εκ μέρους αυτού ή μη υπηρεσίας.

metaforespress.gr