ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «Αναξιοκρατία στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων στο υπoυργείο Ναυτιλίας καταγγέλλει η ΠΟΥΕΝ»   


Αδιαφανείς διαδικασίες και κακοδιοίκηση καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας (ΠΟΥΕΝ) κατά την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων. Με σχετική επιστολή της στους υπουργούς Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Πρόεδρο ΝΣΚ, τον Πρόεδρο ΑΣΕΠ, τον Πρόεδρο και Μέλη ΣΕΠ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την Εκτελεστική Επιτροπή Α.Δ.Ε.Δ.Υ., η ΠΟΕΥΝ αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Συγκεκριμένα το Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρωτοτυπεί ακολουθώντας μια αδιαφανή διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων σε αντίθεση με τη διαδικασία επιλογής που ακολούθησαν τόσο τα Ειδικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων όλων των Υπουργείων, όσο και τα λοιπά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων σε άλλα Υπουργεία… Η "πρωτότυπη" διοικητική διαδικασία επιλογής προσωπικού που ακολουθείται από το ΣΕΠ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περιλαμβάνει μετά την εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων μόνο την απευθείας πρόσκληση σε συνέντευξη επτά (07) υποψηφίων, χωρίς κανείς από τους υποψηφίους να έχει ενημερωθεί για τη μοριοδότηση και τη σειρά κατάταξής του και χωρίς επίσης κανείς από τους αποκλειόμενους υποψηφίους να έχει ενημερωθεί για τη μοριοδότησή του, τον αποκλεισμό του και την εξέλιξη της διαδικασίας.

Απορίας άξιο είναι το σκεπτικό του Προέδρου και των Μελών του ΣΕΠ Ναυτιλίας για την ακολουθούμενη διαδικασία, όπου ο μεν πρώτος είναι Σύμβουλος του ΑΣΕΠ οι δε υπόλοιποι είναι ένας επίσης Σύμβουλος του ΑΣΕΠ, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η Προϊσταμένη  Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και η Νομική Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»


Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:


Ήταν ομόφωνη η απόφαση του ΣΕΠ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής;

Γιατί επελέγη εσκεμμένως η αδιαφάνεια των διαδικασιών;

Θα διακοπεί άμεσα η διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής;

Θα υπάρξει άμεση διαβούλευση του αρμόδιου για την εφαρμογή του Νόμου Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότηση με την ΑΔΕΔΥ, με στόχο τη σχετική τροποποίηση του Νόμου και την έκδοση σχετικής εγκυκλίου, ώστε η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων να είναι ενιαία, αμερόληπτη και διαφανής; Θα επαναληφθεί η διαδικασία στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με όρους διαφάνειας, αμεροληψίας και χρηστής διοίκησης;


Αθήνα, 14/11/2018

 

Ο ερωτών Βουλευτής
Νικόλαος Κούζηλος
Βουλευτής Α’ Πειραιώς