Μετοχές αξίας 55 εκατ. δολαρίων θα διαθέσει μέσω δημόσιας προσφοράς η εισηγμένη στην αγορά της Νέας Υόρκης ναυτιλιακή Danaos Corporation, συμφερόντων του εφοπλιστή Δρ. Γιάννη Κούστα.

Σε ανακοίνωση της η εταιρεία επισήμανε ότι ορισμένοι από τους πιο σημαντικούς μετόχους της έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά κοινών μετοχών ύψους 25 εκατ. δολαρίων στην τιμή της δημόσιας προσφοράς. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι μετοχές αξίας 17 εκατ. δολαρίων που προτίθεται να αγοράσει ο βασικός μέτοχος της ναυτιλιακής, η εταιρεία Danaos Investment Limited, συμφερόντων του CEO της Γ. Κούστα.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρώσει η Danaos από τη δημόσια προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για κεφαλαιακές δαπάνες, μεταξύ των οποίων αγορές πλοίων, αλλά και για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

H Citigroup  και η  Jefferies θα είναι διαχειριστές της δημόσιας προσφοράς.

Κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης η μετοχή της ναυτιλιακής κινείται πτωτική καταγράφοντας απώλειες 2,74%, με την τιμή της να διαμορφώνεται στα 11 δολάρια.

Η Danaos Corporation διαθέτει στόλο με 60 μοντέρνα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής χωρητικότητας 360,147 TEUs. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα πέντε πλοία που κατέχει η Gemini Shipholdings Corporation, μία κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 49%.

Η εταιρεία εμφάνισε προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα 37,9 εκατ. δολάρια κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 αυξημένα κατά 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους κατά 4,6 εκατ. δολάρια και των χρηματοδοτικών εξόδων κατά 1,9 εκατ. δολάρια.

Μάλιστα, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, ο εφοπλιστής επισήμανε ότι για το 2020 οι εκτιμήσεις της διοίκησης είναι ευθυγραμμισμένες με τις εκθέσεις των αναλυτών για τη ναυτιλία και η προσδοκία της είναι ότι η αύξηση της ζήτησης για μεταφορές προϊόντων μέσω της αγοράς εμπορευματοκιβωτίων, θα ξεπεράσει την αύξηση της προσφοράς για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 10 χρόνια.

mononews.gr