Tα ελληνόκτητα πλοία αντιπροσωπεύουν το 58% του στόλου που ελέγχεται από την ΕΕ

To 2021 η Ελλάδα γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα οφέλη δεν είναι μονόπλευρα αφού η ΕΕ μέσω του ελληνόκτητου στόλου ενίσχυσε τη ναυτιλιακή της βιομηχανία. Σήμερα, τα ελληνόκτητα πλοία αντιπροσωπεύουν το 58% του στόλου που ελέγχεται από την ΕΕ, αποτελώντας στρατηγικό κεφάλαιο για αυτήν και ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού ναυτιλιακού cluster.

“Ο μεγάλος ελληνόκτητος στόλος δεξαμενόπλοιων και φορτηγών πλοίων μειώνει την ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ διασφαλίζοντας εισαγωγές ενέργειας από διάφορα μέρη του κόσμου. Τα επόμενα χρόνια, η ελληνική ναυτιλία θα συνεχίσει το σημαντικό της έργο για το ευρωπαϊκό εμπόριο, την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και την ευημερία των πολιτών της” επισημαίνεται από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

Η ελληνική ναυτιλία έχει στρατηγική σημασία για την ΕΕ, καθώς τόσο η οικονομία της όσο και η ευημερία των πολιτών της βασίζονται στην πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές πηγές ενέργειας. Η ΕΕ, εισάγοντας το 88% των αναγκών της σε αργό πετρέλαιο, το 74% των αναγκών της σε φυσικό αέριο και το 44% των αναγκών της σε στερεά ορυκτά καύσιμα20, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις θαλάσσιες μεταφορές. Με τις ανησυχίες σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια να αυξάνουν συνεχώς, η ελληνική ναυτιλία διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση των εισαγωγών ενέργειας στην ΕΕ από διάφορες και απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη. Η στρατηγική της σημασία αποδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι η ΕΕ βασίζεται στη διεθνή ναυτιλία για τη διενέργεια του διεθνούς εμπορίου της σε ποσοστό περίπου 76%.

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
Η ναυτιλία είναι μια δραστηριότητα υψηλής έντασης κεφαλαίου. Η ευρωπαϊκή ναυτιλία απαρτίζεται κυρίως από ένα μεγάλο αριθμό ιδιωτικών – οικογενειακών επιχειρήσεων, οι οποίες πρωτίστως βασίζονται στην τραπεζική δανειοδότηση και όχι στην κεφαλαιαγορά για να καλύψουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες. Συνεπώς, για να παραμείνει ανταγωνιστική έναντι του αυξανόμενου σφοδρού παγκόσμιου ανταγωνισμού, οι πλοιοκτήτες της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε επαρκή και ελκυστική χρηματοδότηση στην Ευρώπη.

“Η ύπαρξη μιας δυνατής χρηματοδοτικής κοινότητας στην Ευρώπη, θα επέτρεπε στις ναυτιλιακές εταιρείες να διατηρήσουν την παρουσία τους στην Ευρώπη και παγκοσμίως, καθώς και τον ρόλο τους ως η καρδιά ενός διευρυμένου ευρωπαϊκού ναυτιλιακού πλέγματος” σχολιάζει η ΕΕΕ:

“Η εισαγωγή επιπρόσθετων περιοριστικών μέτρων και τραπεζικών κεφαλαιακών απαιτήσεων σε ένα ήδη περιορισμένο για τη ναυτιλία χρηματοδοτικό σύστημα, ειδικότερα αν αυτά είναι αυστηρότερα σε σχέση με εκείνα τα μέτρα που εφαρμόζονται σε άλλα μέρη του κόσμου, θα καθιστούσε τους παραδοσιακούς δανειστές ακόμα πιο επιφυλακτικούς δεδομένων και των εγγενών κινδύνων του ναυτιλιακού τομέα. Αυτό θα ζημίωνε τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, θα υπονόμευε το ευρύτερο ναυτιλιακό πλέγμα και πιθανώς θα διατάραζε το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο”.

Η ελληνική θέση είναι ότι προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει την υιοθέτηση συγκεκριμένων και ολοκληρωμένων χρηματοδοτικών πολιτικών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία
Ελέγχοντας σχεδόν το 40% της παγκόσμιας χωρητικότητας, η ευρωπαϊκή ναυτιλία, η οποία αποτελεί σημαντικό στρατηγικό και οικονομικό κεφάλαιο για την ΕΕ, με το μεγαλύτερο μερίδιο του στόλου της να παρουσιάζει διεθνή χαρακτηριστικά και να δραστηριοποιείται στο εμπόριο μεταξύ τρίτων χωρών, βασίζεται σε μια μακρά και υπερήφανη παράδοση ναυτικής αριστείας.

Ως ένας από τους κύριους παράγοντες διευκόλυνσης του παγκόσμιου εμπορίου, η ευρωπαϊκή ναυτιλία χρειάζεται ένα ευέλικτο και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο, το οποίο να είναι εξωστρεφές και κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Το θεμέλιο για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας είναι οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών (EU Guidelines on State Aid to Maritime Transport – SAGs), ένα κατάλληλα διαμορφωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής, το οποίο έχει επιτρέψει στην ευρωπαϊκή ναυτιλία να παραμείνει ανταγωνιστική παγκοσμίως και να αντιμετωπίζει τις διεθνείς προκλήσεις.

Η διατήρηση των υφιστάμενων SAGs είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, ειδικότερα μετά τον COVID-19. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής πρέπει να είναι οριζόντια και να επικεντρώνεται στην εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου η ΕΕ να διατηρήσει την ηγετική της θέση στη διεθνή ναυτιλία και να διαφυλάξει την ανεξαρτησία της στον τομέα αυτό.

Ως μια βιομηχανία η οποία είναι από τη φύση της παγκόσμια, η ναυτιλία χρειάζεται τους παγκόσμιους Κανονισμούς, που υιοθετούνται από τους Οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, όπως ο UN IMO και ο ILO. Σε αυτούς τους Οργανισμούς, η ΕΕ θα πρέπει να έχει εποικοδομητικό ρόλο και να καταβάλει προσπάθειες για να είναι στο προσκήνιο όλων των σχετικών διαβουλεύσεων, καθώς επίσης να διαμορφώνει τις δικές της πολιτικές για τη ναυτιλία σε ευθυγράμμιση με τις υιοθετηθείσες ΔΣ και τους Κανονισμούς, τιμώντας τη σημαντική θέση της ως «Κράτος Σημαίας».

https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/naut...