Αποφάσεις για την ναυτιλία χωρίς …ναυτιλία;

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε η δημοσίευση  Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας για την εξειδίκευση των κριτηρίων προσδιορισμού της έννοιας «διενέργειας  δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα» προκειμένου να απαλλάσσονται ή όχι τα πλοία   από τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ.

Στο προοίμιο αυτής της  ΚΥΑ (ΦΕΚ: 4420 Β΄/2018)  (περίπτωση 14) αβασάνιστα αναφέρεται, ότι για την λήψη των περιγραφόμενων  στο κύριο σώμα της «οικονομίστικων» και απαράδεκτα γραφειοκρατικών  μέτρων, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου!!! 

 Αυτό είναι σύνηθες να αναφέρεται σε Αποφάσεις Υπουργών πολύ δε περισσότερο όταν  δεν προηγείται καμία σοβαρή μελέτη ή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους Φορείς για τις συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνονται. 

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός,   να τεθούν  μια σειρά ερωτημάτων στον κ. Υπουργό προκειμένου διευκρινιστεί αν θίγονται ή όχι οι  ναυτιλιακές δραστηριότητες και ο θαλάσσιος τουρισμός και μάλιστα σε  δύσκολες στιγμές οικονομικής κρίσης  που περνάει η χώρα μας σήμερα. 

Γνωρίζει ο κ. Υπουργός ότι τα θέματα περί ερμηνείας της έννοιας «δραστηριότητας στην ανοικτή θάλασσα» αποτέλεσαν και στο παρελθόν και μάλιστα όταν εκδόθηκε ο Κανονισμός 2658/87 και η Οδηγία 2006/112/ΕΚ αντικείμενο μελέτης από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες συνεργαζόμενες και με τους Φορείς  της ναυτιλίας είχαν επιλύσει τα θέματα αυτά με διατάξεις που έχουν ενταχθεί στο ιδιαίτερης σημασίας  σταθερό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ναυτιλία και το θαλάσσιο τουρισμό;

Παρά το γεγονός ότι δεν μνημονεύεται στην παραπάνω ΚΥΑ η έκδοση κάποιας νεότερης Ενωσιακής νομοθεσίας, δεν είναι κατανοητό, τι άλλαξε και με την συγκεκριμένη ΚΥΑ αποναπροσδιορίζονται τα θέματα καταβολής του ΦΠΑ για την ναυτιλία;

Προσδοκά η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και του Ναυτιλίας  (πίσω από αυθαίρετες ερμηνείες περί των  διεθνών  πλόων και την εισαγωγή απίστευτης γραφειοκρατίας) την αύξηση εσόδων;

Κανείς από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Ναυτιλίας δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει το άστοχο αυτών των ρυθμίσεων για την ναυτιλία; Κανείς δεν μπήκε στον κόπο της προσεκτικής μελέτης της Ενωσιακής νομοθεσίας, η οποία μάλιστα μνημονεύεται στο προοίμιο της ΚΥΑ;

Γιατί δεν προηγήθηκε ουσιαστικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φορέων της Ναυτιλίας για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι η αναθεώρηση από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και του Υπουργείου Ναυτιλίας  των ρυθμίσεων ΦΠΑ στην Ναυτιλία;

Γιατί αυτή η γραφειοκρατία για τα ποντοπόρα πλοία; Θα πρέπει να αποδεικνύουν και αυτά ότι εκτελούν διεθνείς πλόες; Σε  καιρό υποτίθεται μηχανοργάνωσης και ισχύος του e – Νηολογίου για τα πλοία που νηολογούνται  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 2687/53, δεν αρκούν οι δηλώσεις προς την ΔΟΥ Πλοίων όπου καταβάλλεται και ο φόρος χωρητικότητας; 

Δεν μπορεί το μηχανογραφημένο σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών να αντλεί από τις ίδιες τις Υπηρεσίες τα όποια στοιχεία του είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ; Δεν αρκούν οι ήδη θεσμοθετημένες για την ναυτιλία χρονοβόρες διαδικασίες  (π.χ. επιστροφή Φ.Π.Α, εκκαθαρίσεις ΝΑΤ κ.λ.π. ), θεσμοθετούμε και άλλες;

Γιατί τα  μεσογειακά Φ/Γ -που λόγω χωρητικότητας (κάτω από 500 ΚΟΧ) δεν τίθενται  υπό την διαχείριση κάποιας εκ των  εταιρειών που έχουν εγκαταστήσει γραφεία τους στην Ελλάδα με το άρθρο 25 του ν. 27/75-  θα πρέπει να αναφέρουν κάθε ταξίδι, την διανυθείσα απόσταση, τον αριθμό των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν στην ανοικτή θάλασσα; 

Γιατί σε διεθνή ταξίδια, όταν έχει καιρούς, θα πρέπει οι ναυτικοί μας να θαλασσοπνίγονται στα ανοικτά μη πλέοντες απαγκιάζοντας πλησίον των ακτών, φοβούμενοι το Υπουργείο Οικονομικών και την επιβολή ΦΠΑ στον Πλοιοκτήτη;

Κύριε Υπουργέ,

Τι θα πει ένας ιδιοκτήτης ενός Επαγγελματικού Τουριστικού σκάφους στον Σκίπερ και στους αλλοδαπούς  που   νοικιάζουν το σκάφος του για να περιηγηθούν στα Ελληνικά νησιά;

Να μην πηγαίνει κάτω από τα 6 ναυτικά μίλια παρά μόνο στην ανοικτή θάλασσα γιατί θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ; Αν ο αλλοδαπός ή ακόμη και ο Έλληνας τουρίστας δεν υπακούσει ποιος θα πληρώσει τον ΦΠΑ στον εμπνευστή της ΚΥΑ που και σεις υπογράψατε;

Μήπως νομίζει ότι ο κάθε τουρίστας νοίκιασε ένα σκάφος για να γυρνά τα πελάγη και όχι τις ακτές και τους όρμους των νησιών μας; 

Δεν θα επέλεγε τότε να πάει σε χώρες με ανοικτούς Ωκεανούς  να το ευχαριστηθεί με την ψυχή του; Ή πιστεύει κανείς ότι θα μπει «φύλακας» σε κάθε σκάφος  για να μην κάνουν οι επισκέπτες στη χώρα μας του κεφαλιού τους;

Έτσι θα ενισχυθεί ο Θαλάσσιος τουρισμός στην χώρα μας; Προς τι τότε οι διαφημιστικές καμπάνιες του Υπουργείου Τουρισμού αλλά και των ενδιαφερομένων για την προσέλκυση επισκεπτών για θαλάσσιο τουρισμό;

Τι θα εμποδίσει μια εταιρεία που δραστηριοποιείται  π.χ. στην Κέρκυρα  να μεταφέρει την δραστηριότητά της στους Αγίους Σαράντα ή απέναντι στις Τουρκικές ακτές  και από κει με κοινοτική σημαία να ασκεί ανενόχλητα την δραστηριότητά του; Θα υπάρχουν τότε απώλειες εσόδων ναι ή όχι;

Καταργείται στη πράξη με μία ΚΥΑ όλη η σχετική νομοθεσία για τις κατ΄ έτος ημέρες ναύλωσης και την διατήρηση του χαρακτηρισμού ως επαγγελματικού  ενός πλοίου που έχει λάβει άδεια επαγγελματικού σκάφους αναψυχής ναι ή όχι;

Έχει αντιληφθεί κανείς τι σημαίνει η υποχρέωση εφοδιασμού και χρήσης συστημάτων Αυτόματης Αναγνώρισης  (AIS) κατηγορίας Α για την απόδειξη πραγματοποίηση ταξιδιού ή χρήσης του πλοίου στην ανοικτή θάλασσα αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα των αλλοδαπών κυρίως κυβερνητών που θα μισθώνουν τα  επαγγελματικά πλοία;

 Ή μήπως επιδιώκεται η παρουσία Ελλήνων κατάλληλα εκπαιδευμένων κυβερνητών στο κάθε ενοικιαζόμενο σκάφος;  Και ποιος θα επιβαρυνθεί τότε το κόστος; Μήπως ο τουρίστας επισκέπτης της χώρας; 

Έχει αντιληφθεί κανείς τι θα γίνει για τα σκάφη που δικαιούνται μέχρι σήμερα ατέλειας σε εφόδια και καύσιμα; Τι θα γίνει αν κατά τον απολογιστικό έλεγχο την 31-12 του έτους απορριφθούν κάποια ταξίδια επειδή το σύνολο των πλόων π.χ. υπολειπόταν  κατά τι από το ποσοστό του  70% ; Από ποιόν θα ζητηθεί να καταβάλει τον ΦΠΑ;  Μήπως από τον αλλοδαπό  Τουρίστα που ξεχειμωνιάζει σπίτι του στην Β. Ευρώπη ή την Αμερική;

 Γιατί να καλλιεργείται, χωρίς ουσιαστικό λόγο, στις επιχειρήσεις στον θαλάσσιου τουρισμού κλίμα έντονης αβεβαιότητας;

 Κύριε Υπουργέ, 

δεν φτάνει η παρατεταμένη κρίση στην χώρα , επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε πρόσθετα προβλήματα σε έναν κλάδο της οικονομίας, που μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα για την ανάκαμψη της Εθνικής Οικονομίας μας;

Μήπως επειγόντως θα πρέπει να επανεξετάσετε το θέμα και να ζητήσετε την ανάκληση της ΚΥΑ και στην συνέχεια με την ανάπτυξη του σχετικού διαλόγου με τους φορείς να επιτευχθεί λύση που πραγματικά να εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον της χώρας;

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ