Η σημασία της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών ναυτιλίας στα ύδατα Polar επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της 4ης συνάντησης του Φόρουμ πληροφόρησης για τις βέλτιστες πρακτικές της Αρκτικής ναυτιλίας (24-25 Νοεμβρίου), που πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά   

Απευθυνόμενος στη συνάντηση, ο Heike Deggim του IMO παρείχε μια επισκόπηση των κανονισμών του ΙΜΟ και καθοδήγησης για τη ναυτιλία σε πολικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του  Διεθνούς Κώδικα για Πλοία που Λειτουργούν στα Πολικά Νερά  (Πολικός Κώδικας), υποχρεωτικός από το 2017, ο οποίος θέτει πρόσθετες απαιτήσεις για την ασφάλεια και την προστασία για την εμπορία πλοίων στα σκληρά περιβάλλοντα της Αρκτικής και της Ανταρκτικής.  

Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μέτρων ασφαλείας για πλοία που δεν καλύπτονται επί του παρόντος από τον πολικό κώδικα, επειδή δεν εμπίπτουν στη σύμβαση SOLAS. Αυτά περιλαμβάνουν αλιευτικά σκάφη και σκάφη αναψυχής. Ο ΙΜΟ έχει αναπτύξει δύο σειρές σχεδίων κατευθυντήριων γραμμών, ένα για μέτρα ασφαλείας για αλιευτικά σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω που λειτουργούν σε πολικά νερά και ένα για σκάφη αναψυχής 300 ολικής χωρητικότητας και άνω που δεν ασχολείται με το εμπόριο που λειτουργεί σε πολικά νερά. Και οι δύο αναμένεται να εγκριθούν το επόμενο έτος.  

Η κα  Deggim αναφέρθηκε επίσης στην  Καθοδήγηση σχετικά με τις μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και των περιορισμών στον πάγο , που εκδόθηκε από τον ΙΜΟ το 2016 (MSC.1 / Circ.1519). Ενθάρρυνε τα κράτη μέλη και τους χειριστές και άλλα άτομα που έχουν χρησιμοποιήσει το Σύστημα Ευρετηρίου Κινδύνου Εκτίμησης Πολικού Λειτουργικού Ορίου (POLARIS) - το οποίο περιγράφεται στην καθοδήγηση - να υποβάλουν αναφορά στον ΙΜΟ σχετικά με την εμπειρία τους, έτσι ώστε η καθοδήγηση να μπορεί να ενημερωθεί, εάν απαραίτητη.  

Το φόρουμ πληροφόρησης για τις βέλτιστες πρακτικές για την Αρκτική για τη ναυτιλία, το οποίο φιλοξενεί μια  ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη , αναφέρει στην ομάδα εργασίας για την προστασία του Αρκτικού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΠΑΜΕ).   

Στη συνάντηση συμμετείχαν περίπου  140 συμμετέχοντες, που εκπροσωπούσαν σχεδόν 80 διαφορετικές  οντότητες  και συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων από τα κράτη της Αρκτικής, καθώς και εκπρόσωποι από κράτη του νότιου ημισφαιρίου με ενδιαφέρον για την περιοχή της Ανταρκτικής. Διαβάστε περισσότερα στον ιστότοπο PAME:  εδώ .  

Ο ΙΜΟ διατηρεί καθεστώς παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο από το 2019 .