Υπερδιπλασιασμό ναύλου πέτυχε το kamsarmax «Myrsini» της Diana Shipping, αντικατοπτρίζοντας την ανοδική κινηση της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή εταιρεία της Οικογενείας Παληού, το πλοίο ναυλώθηκε στην Bocimar International με ένα ημερήσιο ναύλο στα 27.750 δολ. μείον 5% προμήθεια σε τρίτο μέρος.

Η προηγούμενη ναύλωση στην Ausca Shipping Limited του Hong Kong, είχε γίνει με ημερήσιο ναύλο μόλις 11.500 δολ. μείον 5% προμήθειες σε τρίτο μέρος.

Το kamsamrax «Myrsini» 82,117 dwt και έτους ναυπήγησης το 2010, ναυλώθηκε για ένα διάστημα μέχρι τον Οκτώβριο του 2021 με maximum περίοδο τον Νοέμβριο του 2021 και αναμένεται να αποφέρει στην Siana Shipping έσοδα ύψους 4,3 εκατ. δολ.

Η Diana Shipping ελέγχει ένα στόλο από 36 πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.

http://www.theseanation.gr