Μείωση της τάξως του 8,6% εμφάνισε ο συνολικός αριθμός των αργούντων πλοίων κατά τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2019 σε σχέση με τον Δεκέμβριο έτους 2018, καθώς ανήλθαν σε 64, εκ των οποίων 20 είχαν ελληνική σημαία και 44 ξένη, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση έτους 2018 προς το 2017, είχε παρατηρηθεί αύξηση στον αριθμό των αργούντων πλοίων κατά 7,7% και της ολικής χωρητικότητας κατά 21,7%.

Επιπλέον, ο αριθμός των αργούντων πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω, με ελληνική σημαία σε λιμένες του εσωτερικού μειώθηκε κατά 9,1% και η ολική τους χωρητικότητα κατά 71,4% το έτος 2019 σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2018. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση έτους 2018 προς το 2017, είχε παρατηρηθεί μείωση του αριθμού των αργούντων πλοίων με ελληνική σημαία κατά 15,4% και αύξηση της ολικής τους χωρητικότητας κατά 6,0%.