Πρόκειται για την Attica Group, ΑΝΕΚ, Μινωικές που μέσα στο 2019 βγήκαν από το χρηματιστήριο και HSW

Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις των εισηγμένων ακτοπλοϊκών εταιρειών το 2018 μειώθηκαν κατά22% σε  σύγκριση με το 2017. Πρόκειται για την Attica Group, ΑΝΕΚ, Μινωικές που μέσα στο 2019 βγήκαν από το χρηματιστήριο και HSW.

Οι λόγοι σύμφωνα με την εταιρεία οικονομικών συμβούλων της XRTC είναι:

– πλήρης εξόφληση του ομολογιακού δανείου των MINOAN LINES η οποία πλέον έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.
– πώληση των πλοίων SUPERFAST XII και HIGHSPEED 7 και της αποπληρωμής των δανείων τους
–  οικειοθελής προπληρωμή του ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της θυγατρικής «Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε.» του ομίλου ATTICA  έναντι ποσού €87,0 εκατ. ώστε να μη λάβει χώρα η μετατροπή του σε μετοχές της εταιρείας.

«Η ΑΝΕΚ παρά το γεγονός ότι το 2017 είχε ολοκληρώσει την αναδιάρθρωση του χρέους της με την τράπεζα Πειραιώς (με κοινοπραξία τραπεζών) με έκδοση ομολογιακού δανείου  219,9 εκ.ευρώ (τμήμα του οποίου που ανέρχεται σε 22 εκ. είναι μετατρέψιμο υπό προϋποθέσεις) πραγματοποίησε στον Ισολογισμό της αναταξινόμηση ποσού 236,6 εκ. από τα μακροπρόθεσμα δάνεια στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 74 του ΔΛΠ 1, δεδομένου ότι δεν πληρούνταν όροι των δανειακών συμβάσεων όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των δανείων» επισημαίνεται στην έκθεση της XRTC:

«Η ομαλή λειτουργία του κλάδου επιζητά την υποστήριξη των τραπεζών προς αυτόν. Ειδικότερα οι Ελληνικές τράπεζες παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον χρήζουν να συνεχίσουν την στήριξή τους με σκοπό η Ελληνική ακτοπλοΐα να συνεχίσει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας».

Σημαντική κινητικότητα επικρατεί στην αγορά των εγχώριων τίτλων σταθερού εισοδήματος, λόγω του ότι η έκδοση εταιρικού ομολόγου της Attica Συμμετοχών έρχεται να προσφέρει κουπόνι 3,4% όταν στις πλείστες των περιπτώσεων, οι αποδόσεις άλλων εναλλακτικών τοποθετήσεων κυμαίνεται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα.

Ειδικότερα, η έκδοση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου:

• Γενικότερη εκτίμηση είναι πως η περίοδος των ιδιαίτερα χαμηλών επιτοκίων θα συνεχιστεί σε επίπεδο Ευρωζώνης, προκειμένου η ΕΚΤ να τονώσει την οικονομία της Γηραιάς Ηπείρου.

• Η ευρωπαϊκή αυτή τάση συνοδεύεται από αποκλιμάκωση του «κινδύνου της χώρας» στην Ελλάδα, με την απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου να έχει υποχωρήσει στο 2,15% (πρόσφατος επταετής δανεισμός με 1,9%).

• Τα επιτόκια των προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων δεν υπερβαίνουν το 0,6%.

• Οι αποδόσεις των ελληνικών εταιρικών ομολόγων (είτε αυτά διαπραγματεύονται στο ΧΑ, είτε στο εξωτερικό) έχουν υποχωρήσει σε σαφώς χαμηλά επίπεδα.

H Attica Συμμετοχών έλαβε στις 3/12/2018 πιστοληπτική διαβάθμιση, σαφώς ικανοποιητική για τα ελληνικά δεδομένα, «BB» από τον οίκο ICAP, επίδοση που είναι ίδια με εκείνη της 13/2/2018.

newmoney.gr