Το 85ο μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μαρίνων «Trans Europe Marinas» έγινε το Τουριστικό καταφύγιο της Λιναριάς Σκύρου.

Μετά την ένταξη του λιμένα στα 102 Ευρωπαϊκά ECO PORTS, τον Δεκέμβριο του 2017, και τη λήψη Γαλάζιας Σημαίας τον Ιούνιο του 2018, το Τουριστικό καταφύγιο του λιμανιού της Λιναριάς έγινε το 85ο μέλος του μεγαλύτερου Δικτύου Μαρινών της Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι, η «Trans Europe Marinas» αποτελεί μια ένωση επιλεγμένων  βραβευμένων μαρίνων. Κάθε μαρίνα – μέλος πρέπει να διατηρεί υψηλά πρότυπα για τις εγκαταστάσεις και την εξυπηρέτηση πελατών.

Επιπλέον, κάθε μέλος πρέπει να επιδεικνύει υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον, με παροχές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών.

Οι μαρίνες μέλη του δικτύου ενθαρρύνονται να μοιράζονται ιδέες, προκειμένου να αναπτύξουν πρωτοβουλίες βέλτιστων πρακτικών, όπως εκπαίδευση, εκπαίδευση, πολιτική και διαδικασίες.

Η εν λόγω επιτυχία του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας που οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στη συνεργασία του λιμανιού με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που «γέννησε» το «SKYROS PROJECT».