Το Σχέδιο «Μεσόγειος, μία υποδειγματική θάλασσα έως το 2030» εστιάζει στις βασικές προκλήσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το προσυπογράφουμε και δεσμευόμαστε να γίνουμε πρωτεργάτες υπέρ της πλήρους εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία της φύσης.

Δεσμευόμαστε στον στόχο να γίνει το 30% της Μεσογείου, Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή μέχρι το 2030. Πρέπει να εργαστούμε από κοινού και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να διασφαλίσουμε ότι οι Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές δεν θα προστατεύονται πια μόνο στα χαρτιά.

Δεσμευόμαστε να θέσουμε ως προτεραιότητα, να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό για όλες τις ελληνικές θάλασσες, στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Δεσμευόμαστε να μειώσουμε την υπεραλίευση, η οποία επηρεάζει σημαντικά τη βιοποικιλότητα, ανακοινώνοντας ότι το 10% των θαλασσών μας θα είναι «no-take reserves», δηλαδή περιοχές στις οποίες δεν θα επιτρέπεται η αλιεία.

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη θέσπισης ενός σχεδίου δράσης βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, αντιμετωπίζοντας βασικές προκλήσεις όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός, οι πιθανές τριβές με άλλες χρήσεις της θάλασσας και της ακτής -συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού - και η περιβαλλοντική μόλυνση.

Δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε μία στρατηγική βιώσιμου τουρισμού που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τουρισμού και θα θέτει τα ζητήματα βιοποικιλότητας στο επίκεντρο του θαλάσσιου και παράκτιου τουριστικού σχεδιασμού.

Η Ελλάδα, τέλος, υιοθετεί τον φιλόδοξο στόχο να βελτιώσει την ποιότητα του νερού μέχρι το 2030, μειώνοντας τα πλαστικά απορρίμματα στη θάλασσα κατά 50% και τα μικροπλαστικά που απελευθερώνονται στο περιβάλλον κατά 30%.

Στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) στη Μασσαλία.