Αίτημα ΠΟΕΣ στον Υπουργό Ναυτιλίας

 

ΣΧΕΤ : Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 69/08.2.2016 έγγραφό μας

 

1. Με το σχετικό έγγραφό μας, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως, προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρότασή μας, εμπεριέχουσα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με τον καθορισμό των ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων εκπαίδευσης για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας από τους αξιωματικούς που προέρχονται από το Πολεμικό Ναυτικό ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, πλην όμως μέχρι και σήμερα ουδεμία ενέργεια ή ενημέρωσή μας έχει υπάρξει.

 

2. Κατόπιν τούτου και με δεδομένο ότι ήδη το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έχει υπογράψει από 27.11.2017 με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας Ειδικό Διακανονισμό για την αναγνώριση Πτυχίων Χειριστών Α/Φ και Ε/Π των ΕΔ, επανερχόμενοι στο σχετικό έγγραφό μας, παρακαλούμε για τη μελέτη του προτεινόμενου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος και την παρέμβασή σας, προκειμένου να υλοποιηθεί η δυνατότητα απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας από τους αξιωματικούς που προέρχονται από το Πολεμικό Ναυτικό.

584-2018.jpg1-c41e5376c6.jpg