Ο ρόλος του «Ανθρώπινου Παράγοντα» συζητήθηκε κατά την εβδομάδα κλειστών συζητήσεων στο πλαίσιο του NAVIGATOR FORUM–THE SHIPPING DECISION MAKERS ONLINE WEEK, με τη συμμετοχή άνω των 70 στελεχών / εκπροσώπων Ναυτιλιακών πλοιοκτητριών και διαχειριστριών εταιρειών

Το ανθρώπινο λάθος είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος πρόκλησης των περισσότερων ατυχημάτων και τα P& I Clubs επίσης βλέπουν ξεκάθαρα την αύξηση των claims-απαιτήσεων.

Ο ρόλος του «Ανθρώπινου Παράγοντα» συζητήθηκε κατά την εβδομάδα κλειστών συζητήσεων στο πλαίσιο του NAVIGATOR FORUM–THE SHIPPING DECISION MAKERS ONLINE WEEK, με τη συμμετοχή άνω των 70 στελεχών / εκπροσώπων Ναυτιλιακών πλοιοκτητριών και διαχειριστριών εταιρειών.

Η πανδημία ήταν ο απόλυτος επιταχυντής σε θέματα που αφορούν τη σύνδεση του ανθρώπινου παράγοντα και της τεχνολογίας και μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειάζεται πλέον πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση των ανθρώπων και ανάπτυξη των soft skills όπως κριτική σκέψη, σωστή επικοινωνία, αντίληψη κατάστασης. Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικές οι αλληλεπιδράσεις τόσο των ναυτικών μέσα στο πλοίο όσο και μεταξύ του πλοίου με το γραφείο.

Διαπιστώθηκε η ανάγκη μιας πιο συστημικής προσέγγισης σε σχέση με την ασφάλεια και τα ανθρώπινα λάθη, καθώς όταν γίνεται ένα ατύχημα αστοχεί ένα ολόκληρο σύστημα.

Οι εταιρίες που έχουν υψηλή απόδοση στη ναυτική ασφάλεια και υψηλά πρότυπα λειτουργίας είναι εταιρείες που προνοούν και προετοιμάζονται. Είναι εταιρίες που στοχεύουν στον υψηλό δείκτη αποδοτικότητας των ανθρώπων τους.

Για την επίτευξή υψηλής αποδοτικότητας λοιπόν και έχοντας τον άνθρωπο ως επίκεντρο, θα πρέπει να στοχεύουμε στα παρακάτω:
ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΗ ΝΕΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΡΕΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ

ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ CHECKLISTS

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤO-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εισηγητές της συζήτησης ήταν οι:
Κατερίνα Σκουρτανιώτη, Managing Director – VENLYS Maritime Specialisation Services

Δωροθέα Ιωάννου, Deputy Chief Operatiοns Officer – The AMERICAN P & I CLUB

William Moore,Dr Eng, Senior Vice President & Global Loss Prevention Director–The AMERICAN P & I CLUB

Capt. Κώστας Καραβασίλης, Senior Loss Prevention Executive – Thomas Miller BV Greek Branch

Δημήτρης Λαμπρινάκος, Area Business Development Manager MARICHEM MARIGASES

Capt. Γιώργος Τσουρής, Maritime Consultant–SQLearn

Μηνάς Τσαμόπουλος https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/naut...