Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ζητεί τον καθορισμό και την εφαρμογή πρωτοκόλλων αλλαγής πληρώματος για βασικούς εργαζόμενους ναυτικού Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ προτρέπει τον εμβολιασμό προτεραιότητας.

εικόνα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ  Κιτάκ Λιμ είπε, «Δυστυχώς, εκατοντάδες χιλιάδες ναυτικοί, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των αλυσίδων εφοδιασμού, παραμένουν εγκλωβισμένοι στη θάλασσα για μήνες πέραν του συμβολαίου τους. Αυτό προκαλεί τεράστια πίεση, κόπωση και εξάντληση και είναι μη βιώσιμο. Ελπίζω ότι αυτή η πρόσκληση για δράση θα οδηγήσει σε θετική δυναμική για την επίλυση της κρίσης της αλλαγής του πληρώματος.»

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να ορίσουν ναυτικούς και άλλο θαλάσσιο προσωπικό ως βασικούς εργαζόμενους και να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα για να επιτρέψουν στους λανθάνοντες ναυτικούς να επαναπατριστούν και άλλους να προσέλθουν στα πλοία και να διασφαλίσουν την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη.

Σε ψήφισμα σχετικά με τη διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 για τη στήριξη των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, που εγκρίθηκε την 1η Δεκεμβρίου, τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν την ανάγκη για επείγουσα και συγκεκριμένη απάντηση από όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικός τομέας, για την επίλυση της κατάστασης των ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στη θάλασσα ή / και δεν μπορούν να προσέλθουν σε πλοία λόγω των εθνικών ταξιδιωτικών περιορισμών που έχουν εισαχθεί σε ολόκληρο τον κόσμο ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Το ψήφισμα ενθαρρύνει επίσης τις κυβερνήσεις και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη να εφαρμόσουν πρωτόκολλα αναγνωρισμένα από τον ΙΜΟ για να διασφαλίσουν ασφαλείς αλλαγές στο πλήρωμα των πλοίων και να ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, επιτρέποντας έτσι στους λαθραίους ναυτικούς να επαναπατριστούν και άλλοι να προσχωρήσουν σε πλοία, λαμβάνοντας υπόψη ουσιαστικά προληπτικά μέτρα λιμένες κατά του COVID-19.

Χαιρετίζοντας την έγκριση του ψηφίσματος, ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) Κιτάκ Λιμ είπε, «Δυστυχώς, εκατοντάδες χιλιάδες ναυτικοί, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των αλυσίδων εφοδιασμού, παραμένουν εγκλωβισμένοι στη θάλασσα για μήνες πέρα από τη συμβατική ώρα τους. προκαλώντας τεράστια πίεση, κόπωση και εξάντληση και δεν είναι βιώσιμη. Ελπίζω ότι αυτή η έκκληση για δράση θα οδηγήσει σε θετική ορμή για την επίλυση της κρίσης αλλαγής πληρώματος. "

Ο κ. Lim πρόσθεσε, "Είμαι ευγνώμων σε εκείνες τις χώρες που έχουν ήδη λάβει μέτρα για να ορίσουν τους ναυτικούς ως βασικούς εργαζόμενους και σε όλες τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και τους βιομηχανικούς εταίρους που εργάζονται ακούραστα για να βρουν τρόπους για την επίλυση της δύσκολης κατάστασης. Πρόκειται για ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Οι ζωές των ναυτικών καθίστανται αδύνατες λόγω των δυσκολιών αλλαγής του πληρώματος και αυτό μπορεί να έχει μόνο επιζήμια επίδραση στην ασφάλεια των πλοίων και στην αλυσίδα εφοδιασμού, όσο περισσότερο συνεχίζεται η κατάσταση. " 

Το ψήφισμα του ΟΗΕ καλεί τους διεθνείς οργανισμούς και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των εργοδοτικών οργανώσεων, να υποστηρίξουν τις κυβερνήσεις, κατόπιν αιτήματός τους, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των απαντήσεων και των πολιτικών τους με στόχο τη διασφάλιση της ακεραιότητας και την αύξηση της ανθεκτικότητας των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης και ανθρώπινα δικαιώματα των ναυτικών.

Εμβολιασμός για ναυτικούς

Σημειώνοντας πρόσφατα θετικά νέα σχετικά με την ανάπτυξη εμβολίων κατά του COVID-19, ο κ. Lim είπε ότι ο καθορισμός των βασικών εργαζομένων θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ναυτικοί και οι ναυτικοί εργαζόμενοι θα λάβουν εμβολιασμό προτεραιότητας, ώστε να τους επιτρέψουν να εργαστούν και να διατηρήσουν ζωτικές παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

"Ελπίζω ότι ο καθορισμός των βασικών εργαζομένων θα διασφαλίσει ότι οι ναυτικοί μπορούν να εμβολιαστούν ταχέως. Αυτό θα συμβάλει στην επίλυση της συνεχιζόμενης κρίσης αλλαγής πληρώματος", δήλωσε ο κ. 

Ψήφισμα της UNGA σχετικά με τη διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 για τη στήριξη των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού 

Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια συνόδου της 75ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την 1η Δεκεμβρίου 2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο εδώ:  https://www.undocs.org/en/A/75/L.37

Ειδική σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το COVID-19

Αργότερα αυτήν την εβδομάδα, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιήσει μια ειδική σύνοδο για το COVID-19 (διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.un.org/press/en/2020/ga12282.doc.htm