Ανταποδοτική ανακύκλωση

Στο πλαίσιο των ευρύτερων κοινωνικών δραστηριοτήτων, η ΠΟΕΠΛΣ  θέτει τις βάσεις της Οικολογικής Συνείδησης. Στην προσπάθειά  αυτή, έγινε αποδεκτό το αίτημά της, προκειμένου το Λιμενικό Σώμα να ενταχθεί στο πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, το οποίο ήδη εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία στην Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα «Ανταποδοτική ανακύκλωση» και την υποστήριξη της «Συμμαχίας για την Ελλάδα».

Τα οφέλη τα οποία και θα αποκομισθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι πολλαπλά, καθόσον η συμμετοχή  στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, η οποία πλέον τείνει να αναδειχθεί σε μείζον θέμα της εποχής μας, αφορά και απασχολεί όλους  για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και για πιο ‘φιλικό’ και καθαρό περιβάλλον.