Οριακή αύξηση της τάξης του 0,8% παρουσίασε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου, τον περασμένο Δεκέμβριο, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αντίστοιχα, αύξηση 0,2% σημειώθηκε κατά την σύγκριση του έτους 2018 προς το 2017.

Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω) παρουσίασε μείωση κατά 0,1%, κατά τον εξεταζόμενο μήνα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Δεκεμβρίου 2018.

Μείωση κατά 3,3% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 προς το 2017.

Ο συνολικός αριθμός των ελληνικών εμπορικών πλοίων τον Δεκέμβρη του 2019 ανήλθε στα 1.871, τον Δεκέμβρη του 2018 στα 1.857 και τον Δεκέμβρη του 2017 στα 1.853.