Την 13.05.2019 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  συνάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Κουβέλη παρουσία  υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου, με τον Πρέσβη της Δανίας στην Ελλάδα,  Klavs A. Holm.
 
Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα στη βάση του πρωταγωνιστικού ρόλου που διαδραματίζουν οι δύο χώρες στην παγκόσμια ναυτιλία, ο  Υπουργός Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τον Πρέσβη της Δανίας επί θεμάτων που άπτονται του ευρύτερου πλαισίου ναυτιλιακής πολιτικής των δύο χωρών και να καταγράψουν τη συμφωνία τους για την ενίσχυση της συνεργασίας τους στο ναυτιλιακό τομέα σε διμερές επίπεδο, καθώς και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και ιδίως εντός πλαισίου των οργάνων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
 
Ο  Πρέσβης της Δανίας αναγνωρίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στη διαχείριση των προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε τον σημαίνοντα ρόλο της χώρας μας στη διατήρηση της σταθερότητας στο χώρο της Μεσογείου, γεγονός που υπαγορεύει την αναβάθμιση της διμερούς συνεργασίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση ο Φώτης Κουβέλης απέδωσε έμφαση στην αποστολή που επιτελεί το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στον θαλάσσιο χώρο αρμοδιότητάς του, ο οποίος αποτελεί εξωτερικό σύνορο της ΕΕ, και παράλληλα εξέφρασε τη σημασία που αποδίδεται στη διμερή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο χωρών στο πλαίσιο καταλλήλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕMSA)  αλλά και του FRONTEX για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.
 
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η προτεραιότητα που αποδίδουν οι δύο χώρες στον κρίσιμο θεσμικό ρόλο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στη ναυτιλία, αποδίδοντας έμφαση σε θέματα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, οι δύο πλευρές αναγνώρισαν τη σημαίνουσα σημασία του έργου του ΙΜΟ αναφορικά με τη δημιουργία ενός ομοιόμορφου πλαισίου συμφωνηθέντων κανόνων με παγκόσμια εφαρμογή για τις επιβατικές μεταφορές και το θαλάσσιο εμπόριο, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού για την παγκόσμια ναυτιλία χωρίς να επιβαρύνουν δυσανάλογα τη λειτουργία της.
 
Ο Πρέσβης  της Δανίας  αναφερόμενος στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ναυτιλιακής συνεργασίας, επιβεβαίωσε τους μακραίωνους συνεργατικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει της διαδικασίας ανάδειξης των μελών του Συμβουλίου του ΙΜΟ, όπου η χώρα μας είναι υποψήφια για επανεκλογή στην κατηγορία «Α» του Συμβουλίου του ΙΜΟ και η Δανία στη Κατηγορία «Γ», ο Klavs A. Holm  εξέφρασε τη πεποίθησή του για επιβεβαίωση της αμοιβαίας υποστήριξης των δύο χωρών.
 
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπογράμμισε τη σημασία των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών καθώς και τη μεταξύ τους συνεργασία στον ναυτιλιακό τομέα, που αποτελεί πρόσφορο πεδίο συνεργασίας για δύο ναυτιλιακές χώρες, όπως η Ελλάδα και η Δανία, επιβεβαιώνοντας τη θετική στάση της χώρας μας στο αίτημα συνεργασίας των δύο χωρών κατά τις εκλογές της επικείμενης της 31ης Συνόδου της Συνέλευσης του ΙΜΟ (Νοέμβριος 2019).
 
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε, σε εξαιρετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους στο ναυτιλιακό τομέα σε διμερές επίπεδο, καθώς και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και ιδίως εντός του πλαισίου των οργάνων του ΙΜΟ.