Αυξημένα έσοδα και κερδοφορία ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 η εισηγμένη στον Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων Seanergy Maritime Holdings, καθώς η αγορά των capsize πλοίων κινείται ανοδικά.

Ειδικότερα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, ο καθαρός κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στα 28,9 εκατ. δολάρια, αυξημένος κατά 209% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Tα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 11,3 εκατ. δολάρια έναντι ζημίας 1,8 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 710%.

Επιπλέον, το καθαρό κέρδος της εταιρείας ανήλθε σε 2,0 εκατ. δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του 2021, έναντι ζημίας ύψους 11,3 εκατ. δολαρίων του αντίστοιχου τριμήνου του 2020. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 ανήλθε στα 20.095 δολάρια, αυξημένος κατά 270% έναντι των 5.424 δολαρίων του δευτέρου τριμήνου του 2020.

Επίσης, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 50,0 εκατ. δολάρια, αυξημένος κατά 116% έναντι των 23,1 εκατ. δολαρίων το 2020. ,\

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 19,2 εκατ. δολάρια έναντι προσαρμοσμένης ζημίας 0,5 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, εμφανίζοντας κολοσσιαία αύξηση 4.038%.

Ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε στα 18.327 δολάρια, έναντι των 6.985 δολαρίων του πρώτου εξαμήνου του 2020. Ο μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων (OPEX) ανήλθε σε 5.768 δολάρια, έναντι 5.353 το 2020. Η αύξηση οφείλεται σε εφάπαξ έξοδα που σχετίζονται με την παραλαβή των καινούργιων πλοίων.

Στις 30 Ιουνίου του 2021 τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε 56,4 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση της τάξεως του 138% συγκριτικά με τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ανάπτυξη, πράσινη ναυτιλία και τεχνητή νοημοσύνη

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «το πρώτο εξάμηνο του έτους σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή για τη Seanergy με σταθερά ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Ολοκληρώσαμε επιτυχώς μια σειρά συναλλαγών ορόσημο, με αποτέλεσμα την αύξηση του στόλου περισσότερο από 60%, καθώς και την ενίσχυση της συνολικής οικονομική μας θέσης».

»Όσον αφορά στη στρατηγική ανάπτυξης και ανανέωσης του στόλου μας, από την αρχή του έτους, η επένδυσή μας ανήλθε σε 160 εκατ. δολάρια περίπου για την απόκτηση 6 υψηλής ποιότητας Ιαπωνικά φορτηγά Capesize με μέσο όρο ηλικίας τα 10 έτη περίπου. Στο πλαίσιο αυτό, το M/V Friendship του 2009 θα αντικαταστήσει το παλαιότερο πλοίο του στόλου μας, το M/V Leadership του 2001, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του ηλικιακού προφίλ του στόλου μας και την πλήρη συμμόρφωση του στόλου με τους επερχόμενους περιβαλλοντικούς κανονισμούς».

»Το σύνολο της επένδυσης χρηματοδοτήθηκε από τα ισχυρά ταμειακά μας διαθέσιμα, τα οποία παραμένουν ισχυρά και μετά τις αγορές των πλοίων, καθώς και από τις πρόσφατες συμφωνίες χρηματοδότησης.  Πιστοί στη δέσμευση μας για πιο πράσινη ναυτιλία, και σε συνεργασία με τους ναυλωτές μας, ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα ακόμα πλοίο και προγραμματίζουμε την εγκατάσταση σε άλλα εντός των επόμενων μηνών. Η εγκατάσταση συστημάτων Τεχνητής νοημοσύνης σε συνεργασία με την DeepSea έχει ήδη εμφανώς θετικά αποτελέσματα στην κατανάλωση καυσίμων του στόλου μας».

Τέλος αναφερόμενος την αγορά των Capesize πλοίων ο κ. Τσαντάνης τονίζει ότι συνεχίζει την θεαματική της πορεία με τις βασικές αρχές να υποδεικνύουν μια σταθερά υψηλή αγορά για τα επόμενα χρόνια. Οι παραγγελίες νεότευκτων Capesize βρίσκεται σε χαμηλά 25-ετίας τουλάχιστον, ενώ εισερχόμαστε σε μια εποχιακά ισχυρή περίοδο για τις εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από την Βραζιλία.

https://www.ot.gr/