Από τον ΣΕΕΝ κατετέθη αίτημα προς τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Ι. Πλακιωτάκη για τον χαρακτηρισμό  των ελαχίστων αναγκαίων  δρομολογίων που  πρέπει να εκτελούνται κάτω από τις σημερινές συνθήκες για την εξυπηρέτηση των νησιών μας.

Παραθέτουμε τα σχετικά στοιχεία του ΣΕΕΝ


Το 2020 η απώλεια εσόδων των Ακτοπλοϊκών εταιρειών που εξυπηρετούν τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και τα νησιά Ιονίου θα ξεπεράσει τα 290.000.000 €, δηλαδή αναμένεται μείωση 45,12%.

 

 

  COVID-19 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ 2020
  ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΣΟΔΑ 2020
ΜΗΝΑΣ ΕΣΟΔΑ 2019 ΜΕΙΩΣΗ % COVID-19 ΕΣΟΔΑ 2020 ΕΣΟΔΑ 2019 ΜΕΙΩΣΗ % COVID-19 ΕΣΟΔΑ 2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 16.704.968 0% 16.704.968 10.600.430 0% 10.600.430 27.305.398
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 12.553.784 0% 12.553.784 10.835.126 0% 10.835.126 23.388.911
ΜΑΡΤΙΟΣ 20.110.503 40% 12.066.302 13.932.623 10% 12.539.360 24.605.662
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 34.060.239 90% 3.406.024 16.812.537 40% 10.087.522 13.493.546
ΜΑΪΟΣ 34.959.906 90% 3.495.991 18.320.947 40% 10.992.568 14.488.559
ΙΟΥΝΙΟΣ 44.220.614 50% 22.110.307 18.012.908 40% 10.807.745 32.918.052
ΙΟΥΛΙΟΣ 77.897.027 50% 38.948.514 20.374.535 40% 12.224.721 51.173.235
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 99.875.318 50% 49.937.659 17.675.533 40% 10.605.320 60.542.979
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 50.210.248 50% 25.105.124 16.059.554 40% 9.635.732 34.740.857
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 31.466.360 40% 18.879.816 14.504.694 30% 10.153.286 29.033.102
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 23.085.762 40% 13.851.457 13.419.226 30% 9.393.458 23.244.915
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 22.127.420 40% 13.276.452 12.179.738 30% 8.525.817 21.802.269
  467.272.149   230.336.397 182.727.851   126.401.085 356.737.483
          ΕΣΟΔΑ 2020
         
          ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2019 650.000.000
          ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 293.262.517
          ΜΕΙΩΣΗ % 45,12%

 

Η κατάσταση αυτή ήδη παίρνει διαστάσεις και απειλείται ο κλάδος μας με κατάρρευση η οποία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις Ακτοπλοϊκές μας συγκοινωνίες, όχι μόνο την τρέχουσα περίοδο, αλλά και την περίοδο μετά την κρίση.

Από τον ΣΕΕΝ κατετέθη αίτημα προς τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Ι. Πλακιωτάκη για τον χαρακτηρισμό  των ελαχίστων αναγκαίων  δρομολογίων που  πρέπει να εκτελούνται κάτω από τις σημερινές συνθήκες για την εξυπηρέτηση των νησιών μας, ως Δρομολογίων Δημόσιας Υπηρεσίας και την υπογραφή σχετικών συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας με τα πλοία τα οποία έχουν σήμερα δρομολογιακές υποχρεώσεις.

Το σκεπτικό της πρότασης βασίζεται:

* Στο ανύπαρκτο επιβατικό μεταφορικό έργο όλων των δρομολογίων που εκτελούνται σήμερα (μείωση 90%), χωρίς καμία προοπτική βελτίωσης τουλάχιστον μέχρι τέλος Μαΐου.

* Στην καθημερινή μείωση των εμπορευματικών μεταφορών με πρόβλεψη περαιτέρω μείωσης στο 40% την τρέχουσα εβδομάδα.

* Στο γεγονός ότι όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται σήμερα συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά των δρομολογίων (και μάλιστα με σχεδόν μηδενική επιβατική κίνηση), τα οποία σήμερα χαρακτηρίζονται ως Δημόσια Υπηρεσία, συνεπώς πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική.

* Στην αναγκαιότητα εξυπηρέτησης των νησιών για τη διατήρηση της συνοχής της Χώρας, την εξυπηρέτηση έστω και αυτών των ελάχιστων επιβατών, για την τροφοδοσία των νησιών και την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν σχέση με το μεταναστευτικό.

* Στην επί της ουσίας επιβολής υποχρέωσης στα πλοία των Εταιρειών μας για την εκτέλεση των απαραίτητων δρομολογίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση τίθεται ο καθορισμός των ελάχιστων δρομολογίων τα οποία πρέπει να εκτελούνται σήμερα μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ (η διαδικασία αυτή είναι ήδη σε εξέλιξη)