« Το νέο έτος ξεκινάει με ρεκόρ με βάση τα ασφάλιστρα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ηλίας Τσακίρης

Ο Ιανουάριος του 2020 ήταν ο τρίτος καλύτερος μήνας στην ιστορία της American Hellenic Hull -AHHIC όσον αφορά την παραγωγή μικτών ασφαλίστρων. Επίσης, όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία, από τον Μάιο του 2019, τα μηνιαία αποτελέσματα της, ήταν σταθερά μεταξύ των καλύτερων από τότε που άρχισε  την δραστηριότητα της.

Ο ασφαλισμένος στόλος της AHHIC ανήλθε στα 2.636 πλοία, παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξεως του 16% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Επιπλέον, το κέρδος αναδοχής κινδύνου για το τρίμηνο Νοέμβριος 2019 με Ιανουάριο 2020 εκτοξεύθηκε στο 45%, χωρίς να συμπεριληφθεί το πρόσθετο όφελος της τάξης του 14% από την αποδέσμευση των τεχνικών αποθεματικών στο τέλος του έτους. Ο μεικτός δείκτης ζημιών έπεσε στο 48.9% τον Ιανουάριο και η συνδυασμένη αναλογία μειώθηκε στο 88,6%.

Κατα τη διάρκεια του Ιανουαρίου, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 6%. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία καλύπτουν κατά 4,85 φορές τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και κατά 3,4 φορές το συνολικό ποσό των ανοικτών απαιτήσεων για αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των τεχνικών αποθεματικών. Από το σύνολο των υποχρεώσεων της AHHIC, το 52% καλύπτεται με μετρητά και βραχυπρόθεσμες ή μεσοπρόθεσμες επενδύσεις σε γραμμάτια του Αμερικανικού Δημοσίου.

« Το νέο έτος ξεκινάει με ρεκόρ τον Ιανουάριο με βάση τα ασφάλιστρα. Η ανοδική πορεία της AHHIC θα συνεχιστεί και το όραμά μας είναι να μετατρέψουμε την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ασφαλιστική εταιρία hull and machinery σε παγκόσμιο ηγέτη στη ναυτασφαλιστική βιομηχανία», δήλωσε ο  Ηλίας Τσακίρης, Διευθύνων Σύμβουλος της American Hellenic Hull.

Η American Hellenic Hull είναι ιδιωτική ναυτασφαλιστική εταιρεία, η οποία καλύπτει κινδύνους Σκάφους & Μηχανής. Ανήκει κατά 100% και υποστηρίζεται οικονομικά από το American P&I Club, ενώ αποκλειστική διαχειρίστριά της είναι η Hellenic Hull Management (HMA) Limited. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη και εδρεύει στη Λεμεσό (Κύπρος), με γραφεία, επίσης, σε Πειραιά, Νέα Υόρκη, Χιούστον, Λονδίνο, Σαγκάη και Χονγκ Κονγκ. Οι δραστηριότητές της ξεκίνησαν την 1η Ιουλίου 2016.

Η American Hellenic Hull είναι η πρώτη ναυτασφαλιστική εταιρεία η οποία αδειοδοτήθηκε στην Κύπρο υπό τις απαιτήσεις του καθεστώτος Φερεγγυότητα II (Solvency II). Σύμφωνα με αυτό, η απαίτηση κεφαλαίου φερεγγυότητας ορίζεται ως το οικονομικό κεφάλαιο που πρέπει να διαθέτουν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ώστε να εξασφαλισθεί ότι η πτώχευση θα επέρχεται το πολύ μια φορά στις 200 περιπτώσεις ή, εναλλακτικά, ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα εξακολουθήσουν να είναι σε θέση, με πιθανότητα τουλάχιστον 99,5%, να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους προς τους αντισυμβαλλομένους και τους δικαιούχους για τους επόμενους 12 μήνες. Η American Hellenic πέρασε με επιτυχία όλα τα επιπρόσθετα χρηματοοικονομικά και λειτουργικά στρες τεστς που απαιτούνται από το καθεστώς του Solvency II.

SOLVENCY II

Η Φερεγγυότητα ΙΙ αποτελεί το νέο ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. Η «τρίτη γενιά» Ασφαλιστικών Οδηγιών καθιέρωσε το «ευρωπαϊκό διαβατήριο» (ενιαία άδεια) για τις ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να λειτουργούν σε όλα τα κράτη μέλη. Η οδηγία Φερεγγυότητα II είναι μια θεμελιώδης αναθεώρηση του καθεστώτος κεφαλαιακής επάρκειας στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο. Καθιερώνεται -σε επίπεδο ΕΕ- ένα αναθεωρημένο σύνολο ευρέων κεφαλαιακών απαιτήσεων και προτύπων διαχείρισης κινδύνου, το οποίο αντικατέστησε τις προηγούμενες απαιτήσεις φερεγγυότητας. Το Solvency II έχει ως στόχο να επιτευχθεί η συνοχή σε όλη την Ευρώπη και περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ιδέες: συνέπεια ισολογισμών με τις συνθήκες αγοράς, κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, εκτίμηση ίδιου κινδύνου και φερεγγυότητας, ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου, εποπτικός έλεγχος.

newmoney.gr