ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Ν. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΠΑΣΧΑ 2020 ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Ν. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ 2020

ΑΙΤΗΣΗ - Υ.Δ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ 2020 - ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1

ΑΙΤΗΣΗ - Υ.Δ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ 2020 - ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 2