Ανακοίνωση ΣΩΝΠΑΠ

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΩΝΠΑΠ), το οποίο εκπροσωπεί το 80% των ναυτικών πρακτόρων, εκφράζει τη ριζική διαφωνία του με την θέση της Δ.Ν.Ε. (ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ), σχετικά με την κατασκευή της προβλήτας Νο. 4 των εμπορευματοκιβωτίων (CONTAINER), όπως αυτό προβλέπεται στο υποβληθέν και μη εγκεκριμένο από την ΕΣΑΛ, Business Plan της COSCO, (δήλωση εκπροσώπου της κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Κίνα).

 Η κατασκευή αυτή, συνδέεται με την κατάργηση των Επισκευαστικών θέσεων της προβλήτας του Ν. Μώλου Δραπετσώνας και της προβλήτας της ΔΕΗ.

 Η κάθετη άρνηση των δημάρχων των δήμων Δραπετσώνα- Κερατσίνι – Πέραμα- Πειραιά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής δεν μπορεί να αγνοηθεί.

 Η θέση της Δ.Ν.Ε., δηλώνει ότι, το μόνο μέλημα της είναι το πώς θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών των λιγοστών μελών της, σε βάρος των γενικών συμφερόντων της ευρύτερης κοινωνίας.

 Σαν ΣΩΝΠΑΠ και εκφράζοντας την πλειοψηφία των ναυτικών πρακτόρων, δηλώνουμε σαφώς ότι είμαστε υπέρ της ανάπτυξης του λιμένα Πειραιά και κατασκευής νέας προβλήτας εμπορευματοκιβωτίων χωρίς όμως κατάργηση των Επισκευαστικών θέσεων της προβλήτας Νέου Μώλου Δραπετσώνας και της προβλήτας της ΔΕΗ, η οποία θα οδηγήσει σε συρρίκνωση των εργασιών των μελών μας και όλου του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου. 

Καλούμε τη Δ.Ν.Ε. να συγχρονιστεί με τη θέληση των κατοίκων της περιοχής, της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών και εργατικών ενώσεων της ευρύτερης ζώνης του Πειραιά.


                                                                ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΝΠΑΠ

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    Ν. ΦΙΡΙΠΠΗΣ                                                                                                                        Γ. ΒΛΑΣΣΗΣ