Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου για τα υδατοδρόμια, το οποίο έχοντας ενσωματώσει σημαντικές τροποποιήσεις από την εκδοχή της προηγούμενης κυβέρνησης, εκτιμάται ότι θα αναζωπυρώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον, ώστε να προχωρήσουν γρήγορα  τα σχέδια των εταιρειών και να αρχίσουν να πετούν από αυτή τη σεζόν τα υδροπλάνα.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο θεσμοθετεί υδατοδρόμια και σε λίμνες, επαναφέρει τη δυνατότητα στους ιδιώτες επενδυτές να επενδύσουν σε υδατοδρόμια απεγκλωβίζεται από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που μέχρι σήμερα δυσχεραίνουν τη διαδικασία αδειοδότησης, διευκολύνει την εκπαίδευση και , ενώ δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν υδατοδρόμια τα ξενοδοχεία που έχουν δικές τους μαρίνες, όπως και τα ιδιωτικά λιμάνια και οι ιδιωτικές μαρίνες. Οι αλλαγές αυτές είναι σημαντικές γιατί δημιουργούν ευκαιρίες για μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις και σε υδατοδρόμια και όχι μόνο σε υδροπλάνα ενώ απλουστεύει και επομένως επισπεύδει τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων, με σημαντικές αλλαγές όπως στον αριθμό των ατόμων της Επιτροπής επιθεώρησης από 9 σε 4 ώστε να γίνονται γρηγορότερα.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων ο νέος νόμος προβλέπει:
  • Άδεια υδατοδρομίου (ίδρυσης ή λειτουργίας ή ίδρυσης και λειτουργίας) χορηγείται σε Δημόσιο Φορέα, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε ενώσεις προσώπων καθώς και σε φυσικά πρόσωπα.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου. Για υδατοδρόμιο σε λίμνη άδεια χορηγείται αποκλειστικά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για χορηγούμενη άδεια σε ΠΟΤΑ, σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τουριστικούς λιμένες,  την απόφαση συνυπογράφει και ο Υπουργός Τουρισμού.
  • Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου είναι αορίστου διάρκειας. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου ανανεώνεται με όμοια απόφαση, κατόπιν προσκόμισης στο Τ.Ε.Μ. της νέας σύμβασης υδατοδρομίου και επικαιροποιημένων όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων του κατόχου της άδειας λειτουργία. Η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου έχει διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ίση με τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης υδατοδρομίου, και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών.
  • Για τη χρηματοδότηση επένδυσης υδατοδρομίων, προβλέπει ότι η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄204). Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Στα υδατοδόμια επιτρέπεται η πραγματοποίηση πτήσεων εσωτερικού ή/και εξωτερικού. Στα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εξωτερικού, επιτρέπεται η πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων προς και από χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρμόζουν τη Συνθήκη Σένγκεν, εφόσον έχει διασφα­λιστεί η δυνατότητα της διενέργειας των κατά νόμο προβλεπόμενων ελέγχων. Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν πραγματοποιού­νται μέσω Διεθνούς Αερολιμένα ή Αερολιμένα ή Λιμένα ή υδατοδρομίου.
  • Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου καθορίζει τα τιμολόγια των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης υδροπλάνων και επιβατών. Ο σχετικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών κοινοποιείται στο Τ.Ε.Μ., στην εποπτική αρχή τελών αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.), στη Δημόσια Αρχή Λιμένων (Δ.Α.Λ.) και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.Για κάθε επιβάτη που αναχωρεί από υδατοδρόμιο η εταιρεία υδροπλάνων η οποία πραγματοποιεί τις πτήσεις καταβάλλει τέλος υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση ολικής ναύλωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που έχει καταβληθεί.

Προχωρούν οι αδιεοδοτήσεις

Σύμφωνα με την πορεία των αδειοδοτήσεων, το καλοκαίρι του 2020 αναμένεται να λειτουργούν τα εξής υδατοδρόμια, τα οποία θα ανήκουν στα λιμενικά ταμεία:

Αιγαίο: 8  υδατοδρόμια στα νησιά Κάλυμνο, Λέρο, Λειψούς, Σύρο, Πάρο, Νάξο, Μήλο και Αμοργό,

Ιόνιο: 5+3 Κεφαλλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ζάκυνθο και Μεγανήσι και Κέρκυρα Παξοί και Πάτρα

Εύβοια: Κύμη, Κάρυστος, Αιδηψός, Χαλκίδα

Σποράδες: Σκόπελος, Αλόννησος, Σκύρος, Βόλος

Λουτράκι, Πάτμος, Τήνος, Ελευσίνα, Αμφιλοχία, Σητεία, Καλαμάτα, Καμμένα Βούρλα, Βόλος

Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, δηλαδή. μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να είναι έτοιμα περίπου 30 υδατοδρόμια που θα έχουν κατασκευαστεί και θα είναι έτοιμα προς λειτουργία φέτος, και την εποχή αυτή οι εταιρείες υδροπλάνων διαμορφώνουν τα business plan και τις μελέτες βιωσιμότητας ώστε να επιλέξουν σε ποιες περιοχές θα ξεκινήσουν δρομολόγια. Από τη στιγμή που τα υδατοδρόμια θα είναι έτοιμα, οι εταιρείες υδροπλάνων θα επιλέγουν τα δρομολόγια και τις πτήσεις τους με βάσει κριτήρια αποδοτικότητας και βιωσιμότητας.

https://www.mononews.gr