Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση από τους Υπουργούς ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Προσωρινή είσοδος – έξοδος ατόμων από τους λιμένες Αγίας Μαρίνας Λέρου, Καλύμνου, Πέτρας Λέσβου, Καρλοβασίου Σάμου και από τους αερολιμένες Χίου και Καρπάθου.

Πιο συγκεκριμένα

1.Επιτρέπεται προσωρινά και για χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έως 31 Οκτωβρίου 2020 και για τις ώρες από 05:00 έως 23:00, η είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, από τους λιμένες Αγίας Μαρίνας Λέρου, Καλύμνου, Πέτρας Λέσβου, Καρλοβασίου Σάμου και από τους αερολιμένες Χίου και Καρπάθου.

2. Ο σχετικός διαβατηριακός έλεγχος ενεργείται με μέριμνα και ευθύνη του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου για τον λιμένα Αγίας Μαρίνας Λέρου, του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων για τον λιμένα Καλύμνου, του Αστυνομικού Τμήματος Καλλονής Λέσβου για τον λιμένα Πέτρας Λέσβου, του Αστυνομικού Τμήματος Καρλοβασίων για τον λιμένα Καρλοβασίου Σάμου, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χίου για τον αερολιμένα της Χίου και του Αστυνομικού Τμήματος Καρπάθου για τον αερολιμένα Καρπάθου.

3. Ο σχετικός τελωνειακός έλεγχος ενεργείται με μέριμνα του Τελωνείου Λέρου για τον λιμένα Αγίας Μαρίνας Λέρου, του Τελωνείου Καλύμνου για τον λιμένα Καλύμνου, του Τελωνείου Μυτιλήνης για τον λιμένα Πέτρας Λέσβου, του Τελωνείου Χίου για τον αερολιμένα της Χίου και του Τελωνείου Καρπάθου για τον αερολιμένα Καρπάθου

kalymnos-news.gr