Συζητείται σήμερα στη Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου»

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός,  ότι δεν έχει διατυπωθεί έστω και με μια απλή ανακοίνωση ένα αίτημα ή έστω μια ευχή από τους εκπροσώπους των εργαζομένων του Λιμενικού Σώματος για τα στελέχη που υπηρετούν στα νησιά μας.

Μπορεί κάποιος επικαλεστεί ότι πρόκειται για απλή κωδικοποίηση, όμως  αυτό δεν αποτρέπει την διατύπωση αιτημάτων προς όφελος των στελεχών που υπηρετούν στις λιμενικές αρχές των νησιών μας.

Να υποθέσουμε, ότι οι υπηρετούντες στα νησιά λιμενικοί έχουν λύσει όλα τα προβλήματά τους, δεν τους επηρεάζει το γεγονός ότι διαβιούν σε νησιά στα οποία οι περισσότεροι δεν έχουν  μόνιμη κατοικία με ότι αυτό συνεπάγεται για το κόστος διαβίωσης;

Να υποθέσουμε ότι οι υπηρετούντες στα νησιά λιμενικοί έχουν λύσει τα υπόλοιπα  θέματα του αυξημένου κόστους διαβίωσης;

Να υποθέσουμε ότι οι υπηρετούντες στα νησιά λιμενικοί έχουν λύσει τα θέματα με τους παιδικούς σταθμούς, την εκπαίδευση των παιδιών τους αλλά και την επιμόρφωση των ιδίων σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά ιδρύματα;

Να υποθέσουμε…. Να υποθέσουμε….

Μπορεί….

Ίσως…

Καλά… Θα δούμε…

Και που να το ξέρει κάποιος…

Γιατί πρέπει κάποιον να  τον νοιάζει τι  είναι αυτή η νησιωτικότητα και η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική;

Στο κάτω -κάτω ότι στον καθένα είναι γραφτό να γίνει, έτσι και αλλιώς θα  γίνει….