... και πολύ στραβά αρμενίζουμε...

Το πρώτο μέλημα των υπευθύνων για τις μεταθέσεις του προσωπικού ΛΣ θα πρέπει να είναι η διαφάνεια. Η δημοσιοποίηση όλων των σχεδιασμών και των ενεργειών,για να ενισχυθεί ο αμοιβαία επωφελής διάλογος και ο δημόσιος έλεγχος.

Είναι απαραίτητο να καλυφθεί ΑΜΕΣΑ το κενό που υπάρχει στον συντονισμό των ενεργειών, στον καθορισμό των απαραίτητων στοιχείων, στη οργανωμένη συλλογή και καταχώρησή τους σε βάσεις δεδομένων(δημόσια πλατφόρμα), ώστε να διευκολύνεται η επεξεργασία τους, προκειμένου οι αποφάσεις να είναι έγκυρες, έγκαιρες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές.

Θαλασσο-ιός