Κατανομή νέων σκαφών στις Λιμενικές Αρχές:  Μην τάξεις στον άγιο κερί… και στο  παιδί κουλούρι …


Είναι αλήθεια, ότι όσο εξελίσσεται το πρόγραμμα προμηθειών νέων σκαφών στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, τόσο οι αυτόκλητοι σχεδιαστές της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρησιακών μέσων του Σώματος αναλαμβάνουν δράση.

Καμία γνώση και ενημέρωση (εκ της θέσης των) δεν έχουν για ποιες είναι «οι ιδιαίτερες  παράμετροι» που επηρεάζουν  τον συνολικό κεντρικό σχεδιασμό και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Λιμενικό Σώμα και την αποστολή που του έχει αναθέσει η πολιτεία σήμερα.  

Βέβαια οι εμπειρίες αυτών των αυτόκλητων «ναυάρχων» στρατηγικού σχεδιασμού  ανάπτυξης του δυναμικού και των μέσων του Λιμενικού Σώματος δεν είναι ικανές για την αξιολόγηση του συνολικού έργου του,  αφού οι περισσότεροι δεν έχουν μετακινηθεί επί σειρά ετών από τον τόπο ή γύρο από τον τόπο συμφερόντων τους. 

Το δυστύχημα σε αυτήν την ιστορία είναι το γεγονός, ότι δεν αντέχουν στο πειρασμό ανάμειξης και οι  συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι εκπροσώπων του προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

Αναγάγουν την αξιοποίηση των νέων μέσων που αποκτά το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ σε θέμα άσκησης πελατειακής πολιτικής και όχι σε θέμα ενίσχυσης της ασφάλειας της χώρας σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό σήμερα.

Το μόνο που ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίζονται  οι θέσεις στην λιμενική αρχή του τόπου συμφερόντων των και όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. 

Αναφέρεται σε γνωστό ιστότοπο ενημέρωσης της Περιφέρειας από εκπρόσωπο των εργαζομένων, ότι ο Υπουργός  και ο Αρχηγός αθέτησαν  υπόσχεσή τους και δεν κατανέμουν στην δείνα Λιμενική Αρχή ένα από  τα δύο υπό παραλαβή μεγάλα σκάφη και το κατανέμουν σε άλλη. 

Αν και παραδέχεται ο εκπρόσωπος των εργαζομένων ότι « ότι το Σωματείο που εκπροσωπεί δεν είναι αρμόδιο για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Λ.Σ.» εντούτοις δεν δίστασε να απευθυνθεί δημόσια σε μέσα ενημέρωσης, προφανώς να ασκηθεί δημόσια κριτική στην Ιεραρχία  για την «αθέτηση» μιας υπόσχεσης. 

Δεν γνωρίζουμε, αν δόθηκε  υπόσχεση από την Πολιτική ηγεσία και την στρατιωτική ηγεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατανομής ενός εκ των  δύο υπό παραλαβή συγκεκριμένων σκαφών ή ένα άλλο σκάφος από αυτά που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα προμηθειών 2014-2020, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δεν γνωρίζουμε, αν είναι σε γνώση των «παραπονούμενων», ότι τα σκάφη αυτά  αποτελούν επιχειρησιακά μέσα του FRONTEX και συνεπώς  πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά τους σκοπούς του Οργανισμού αυτού. Δηλαδή  τα σκάφη αυτά πρέπει στην επιχειρησιακή αποστολή τους να περιλαμβάνεται η φύλαξη συνόρων. 

Δεν  γνωρίζουμε, αν αυτοί που παραπονούνται, γνωρίζουν ότι,  όταν  οι  ανάγκες του FRONTEX το επιβάλλουν μπορεί να ζητηθεί τα σκάφη αυτά παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλη χώρα μέλος της Ε.Ε. (π.χ. Μάλτα,  Ισπανία κ.λ.π.).

Αυτό που με βεβαιότητα γνωρίζουμε, είναι ότι υπάρχουν ανώτατα όργανα στο Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ και τις Ένοπλες Δυνάμεις  που  από την πολιτεία έχουν ταχθεί να αποφασίζουν για τα θέματα εθνικού και στρατηγικού σχεδιασμού και τα θέματα αυτά θα πρέπει να προσεγγίζονται με ανάλογη σοβαρότητα  όπως η  κρισιμότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας.

Θαλασσο-ιός