Αντιγράφουμε από το προωθούμενο  Π.Δ. που δόθηκε στην δημοσιότητα:

Άρθρο 6 παρ.4. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας, εφόσον έχουν ειδικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων σύμφωνα με ειδικές διατάξεις και για όσο χρόνο υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στις θέσεις αυτές, λαμβάνουν ανά μήνα μόρια ως ακολούθως:

α)…

δ) Οι Κυβερνήτες, οι Μηχανικοί και το πλήρωμα στα πλοία ή σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πέντε μόρια και εφόσον τα πλοία ή τα σκάφη αυτά τελούν σε επιχειρησιακή ικανότητα.

Από τα παραπάνω σαφέστατα προκύπτει ότι είτε υπηρετείς σε ΠΑΘ ως πλήρωμα είτε στο φουσκωτό μιας προασπισμένης περιοχής θα μοριοδοτηθείς με 5 μόρια.

Όλα τα άλλα περί ένταξης των πλοίων ΑΙ στην β κατηγορία αποτελούν … «άλλα λόγια λέτε βρε παιδιά». Γιατί και όλα  τα άλλα σκάφη εκτός αυτών της ΑΙ παίρνουν τα μόρια της κατηγορίας που έχουν καταταγεί οι Λιμενικές Αρχές που ανήκουν.

Έτσι όλα τα πληρώματα των σκαφών  που ανήκουν σε λιμενικές Αρχές της α΄ κατηγορίας μοριοδοτούνται με περισσότερα μόρια από τα πληρώματα των ΠΑΘ.

Στην προκειμένη περίπτωση όμως  μιλάμε για άλλο πράγμα . Μιλάμε για την μοριοδότηση των ειδικών προσόντων ως πληρωμάτων.

Δηλαδή  μοριοδοτείται το ίδιο ο Πλοίαρχος και Μηχανικός απόφοιτος των ΑΕΝ που υπηρετούν στα ΠΑΘ και τα άλλα μεγάλα σκάφη του Λ.Σ. με τον κάτοχο διπλώματος ταχυπλόου που κυβερνά ένα φουσκωτό σκάφος.

Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας γύρο από αυτό το θέμα.

Ιδιαίτερα ελπιδοφόρο είναι βέβαια το μήνυμα που προκύπτει από τις ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών παρατάξεων ότι η πολιτική ηγεσία είναι πρόθυμη για την διόρθωση των όποιων αστοχιών υπάρχουν στο προωθούμενο Π.Δ.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί θεωρηθεί, ότι η σημερινή  πολιτική ηγεσία, είναι αυτή υπεύθυνη για τις τεχνοκρατικές αστοχίες στο προωθούμενο π.δ. που μπορεί οδηγούν  σε αδικίες μεταξύ του προσωπικού.

Αυτό είναι καθαρά  έργο των  τεχνοκρατών στο Υπουργείο και των προσώπων που συνδιαλέγονται μαζί τους, είναι έργο  αυτών που με τόση ευκολία εισηγούνται στην πολιτική ηγεσία να τροποποιήσει ένα Π.Δ. με νόμο πριν καλά-καλά  αυτό ισχύσει.

Είναι έργο αυτών που διαπραγματεύτηκαν με την προηγούμενη κυβέρνηση τις διατάξεις του ν. 4504/2017 και επιχαίρουν σήμερα   που ο σημερινός Υπουργός δεν έχει την ευχέρεια με το προωθούμενο π.δ. να βελτιώσει τις ισχύουσες με τον προαναφερθέντα νόμο ρυθμίσεις.

Θαλασσο-ιός