Σε τι διαφέρει από το προηγούμενο π.δ. 33/2009; Σχεδόν σε τίποτα.

Αντίθετα διαπιστώνεται ότι για την τοποθέτηση Πλοιάρχων ως διευθυντών Διευθύνσεων ή Λιμεναρχών θα αποφασίζουν οι ΥΠΑΞ του Συμβουλίου Μεταθέσεων...

Ένας κατώτερος θα αποφασίζει και κατά συνέπεια θα διατάζει έναν ανώτερο του.

Για ένστολο σώμα, (που διέπεται και από τον ΣΠΚ) παγκόσμια πρωτοτυπία...

Ένα βήμα μπρος και ... δύο πίσω; Μπααα.... ολοταχώς και μόνο πίσω... .

Κρίμα.... Έντεκα (11) ολόκληρα χρόνια όλοι μιλούσαν για αλλαγή του π.δ. 33/2009. 

Κρίμα... που διαιωνίζεται με αμφισβητούμενες μάλιστα διατάξεις μία αρρωστημένη κατάσταση.

Θαλασσο-ιός