Για την κατανομή των θέσεων του προσωπικού ΛΣ

Αναγκαία πρωτοβουλία, η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει όταν "συζητήθηκε" η πρόταση για την κατανομή των θέσεων ενόψει της τροποποίησης του σχετικού άρθρου στον Οργανισμό του ΥΝΑΝΠ.


Η κατανομή των θέσεων αυτών πρέπει να γίνει με βάσει τις ρυθμίσεις του ν. 4676/2020, αφού ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες και οι εθνικές ανάγκες που προκύπτουν σήμερα και για το μέλλον.

Στην απόφαση που προωθήθηκε και υπογράφηκε από τον κ. Υπουργό δεν αναφέρονται ιδιαίτερες κατευθύνσεις ή κριτήρια για την εκπόνηση της τελικής πρότασης.

Κανείς δεν θα ήθελε να παρακαμφθεί το εθνικό συμφέρον και να προταχθεί το κομματικό ή συνδικαλιστικό συμφέρον, η πελατειακή εξυπηρέτηση.
Να μην δούμε προτάσεις για την σύσταση ή επάνδρωση υπηρεσιών με στελέχη που επαρκούν μόνο και μόνο για την εκτέλεση σκοπιάς για την φύλαξη κτιρίων.

Να μην δούμε υπηρεσίες που μοναδικό τους έργο τους είναι η θεώρηση των αδειών αλιείας. Υπηρεσίες που η ανανέωση από αυτές μιας ερασιτεχνικής άδειας αλιείας να στοιχίζει στο δημόσιο έως και 3.000 ευρώ, δηλαδή ακριβότερα από το κόστος αγοράς της βάρκας του ερασιτέχνη αλιέα.

Είναι αναγκαίο να υπάρξει προσανατολισμός στην ναυτιλία και στην θάλασσα και όχι στην στεριά, στους κάμπους και τις πεδιάδες της χώρας.

Με τις διατάξεις του ν. 4676 δόθηκε το στίγμα: καταργήθηκαν οι διατάξεις που προσανατόλιζαν το Λιμενικό Σώμα στην ενδοχώρα, καθορίστηκε ότι από τις 1500 θέσεις αύξησης της οργανικής δύναμης, οι 900 να κατανεμηθούν στα νησιά και το ανατολικό Αιγαίο, εκεί που διακυβεύονται τα εθνικά συμφέροντα και η εθνική κυριαρχία της χώρας.

Απαιτείται για την λήψη ορθών αποφάσεων η πλήρης κατανόηση από όλους των στόχων και των προκλήσεων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το Λιμενικό Σώμα στο άμεσο αλλά και στο απώτερο μέλλον.

Η πρόταση να συνδυαστεί με τις ανάγκες άμεσων "στοχευμένων και έξυπνων" προσλήψεων, την εισαγωγή της ψηφιοποίησης και των νέων τεχνολογιών, με τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν από την αξιοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 2021-2027.
Να αξιοποιηθούν τα στοιχεία που τηρούνται και τα οποία δείχνουν την ποιοτική και ποσοτική δραστηριότητα κάθε λιμενικής αρχής και τις ανάγκες ενίσχυσης ή μη που προκύπτουν από αυτές.

Με σοβαρότητα και προσήλωση στο συμφέρον του Σώματος οι αποφάσεις της Επιτροπής μπορεί να αποτελέσουν ελπιδοφόρο μήνυμα για το μέλλον του Σώματος.

Θαλασσο-ιός