Έχουμε φτάσει στον μήνα Ιούλιο, μαθαίνουμε ότι συγκαλούνται Έκτακτα Συμβούλια Μεταθέσεων αλλά κανείς δεν μιλάει για τις Τακτικές Μεταθέσεις έτους 2021.

Συγκλήθηκαν τα Τακτικά Συμβούλια Μεταθέσεων και κυρώθηκαν οι σχετικοί πίνακες χωρίς να γίνει αντιληπτό από κανέναν; Δεν νομίζουμε.

Να θυμίσουμε όμως, ότι σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη της παρ. 3 του  άρθρου 41 του νέου(;) π.δ.11/2021  «3. Η διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2021 αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος π.δ. ……Οι πίνακες των τακτικών μεταθέσεων κυρώνονται μέχρι και τον μήνα Απρίλιο του έτους 2021».

Εφαρμόστηκαν οι ισχύουσες διατάξεις και αν όχι ποιος έκρινε να μην εφαρμοστούν; Γιατί δεν συγκλήθηκαν τα Συμβούλια Μεταθέσεων  μέχρι σήμερα;

Στα  στελέχη που με βάσει τις διατάξεις του νέου(;) π.δ. αποκτούν το δικαίωμα για μετάθεση θα δοθεί η δυνατότητα να το ασκήσουν  ή όχι;

Άραγε  τα μέλη του Ανώτερου και Κατώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων έχουν προβεί σε σχετικές ενέργειες για την εφαρμογή της νομοθεσίας; 

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων -εκτός από κάποιες εγγαστρίμυθες ανακοινώσεις- τι σκοπεύουν να κάνουν  για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων  αυτών που ήδη έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις προς μετάθεση;

Να θυμίσουμε ότι οι εκπρόσωποί τους έχοντας την ιδιότητα τακτικού μέλους με δικαίωμα ψήφου, δεν απαλλάσσονται των πάσης φύσεως ευθυνών τους και κυρίως να δώσουν εξηγήσεις  στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

Γιατί συγκαλούνται έκτακτα Συμβούλια ενώ εκκρεμεί η σύγκληση των Τακτικών Συμβουλίων Μεταθέσεων, όπου εκεί θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν τόσο οι τακτικές μεταθέσεις όσο και οι έκτακτες περιπτώσεις μεταθέσεων;

Ως πότε θα λύνονται τα θέματα εκ του προχείρου με τις διαδικασίες αποσπάσεων;

Αν ένα π.δ. δεν εφαρμόζεται άμεσα με την έκδοσή του από τους ίδιους τους γραφειοκράτες που το συνέταξαν, περιμένει κανείς να εφαρμοστεί στα επόμενα χρόνια;

Τελικά εκδόθηκε ένα π.δ. έτσι για να υπάρχει ή  για να εφαρμόζεται και να εξασφαλίζεται στοιχειωδώς η διαφάνεια για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ;

Λέτε κάποιοι να ακολουθούν το ημερολόγιο των κινέζων (πρωτοχρονιά 1η Μαρτίου); 

Αλλά και πάλι ο αντίστοιχος Απρίλιος των Κινέζων (4ος μήνας του χρόνου τους) έχει παρέλθει…

Αυτό που τελικά έχει μείνει …είναι το γεγονός ότι κάποιοι …παριστάνουν τον κινέζο…


Θαλασσο-ιός