Από το Facebook του Χρήστου Μπαλάσκα:

Στο κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης.Ο Πρόεδρος Δήμος Πάκος και οι αντιπρόεδροι. Πάντα δίπλα στις μάχιμες υπηρεσίες.