Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο πανηγύριζε στη βουλή που βρήκε τρόπο να μην εφαρμόσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) για τα αναδρομικά

Συζητιέται αυτή την ώρα στη Βουλή η τροπολογία που άλλαξε την τελευταία στιγμή και αποτελεί στην πράξη κοροϊδία για όλους τους ενστόλους,αφού:


  • ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ  ΣτΕ.

  • ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ  ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  ΑΠΟ 1/8/12 ΜΕΧΡΙ 31/12/16.

  •  ΔΕΝ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 31/07/2012.

  • ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΝΕΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝ ΕΦΑΠΑΞ.
    
Μετά από την κοροϊδία αυτή είναι μονόδρομος η προσφυγή εκ νέου στο Συμβούλιο Επικρατείας και ελεγκτικό συνέδριο προκειμένου υποχρεωθεί η κυβέρνηση να εφαρμόσει της αποφάσεις τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση προκειμένου απορροφήσει τους κραδασμούς αντιδράσεων  από αυτή την κοροϊδία είχε διαρρεύσει σχέδιο τροπολογίας ευνοϊκότερου από αυτή που τελικά΄κατέθεσε την τελευταία στιγμή.

Τα Λιμενικά Νέα παραθέτουν τα δύο κείμενα Τροπολογιών  προκειμένου βγάλατε τα συμπεράσματα σας.ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΥ 

"Αρθρο 1
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
1. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση το άρθρο 86 του ν. 4307/2014 (Α" 246). Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής "Αμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου.
3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν.4472/2017 (Α" 74).


ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΟΥ "ΔΙΕΡΕΥΣΕ" 

«1) Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής καταβάλλονται οι αποδοχές οι οποίες αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που ελάμβαναν την 31η-7-2012, με βάση τις τότε ισχύουσες μισθολογικές διατάξεις, και των αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν, σύμφωνα με το ν. 4307/2014. Οι αποδοχές αυτές καταβάλλονται για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως και 31-12-2016.

2) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή της διαφοράς αποδοχών που προκύπτουν από τις διατάξεις της παραγράφου 1 καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4307/2014, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως και 31-12-2016, για τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος  και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και για όσα εξ αυτών κατέστησαν συνταξιούχοι κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα.

3) Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν το ύψος των δικαιούμενων τακτικών μηνιαίων αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν. 4472/2017.

4) Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου».

Μπορεί τα  εν ενεργεία και σε αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας να εξαπατήθηκαν από την μή εφαρμογή των Αποφάσεων του ΣτΕ, ένα είναι όμως βέβαιο: ότι δεν θα παραιτηθούν από την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Ίσως, όταν έλθει η ώρα άσκησης του συνταγματικού δικαιώματος των, κάποιοι άλλοι στο τέλος ....να μην κάνουν ταμείο  

Υ.Γ. : Στα Λιμενικά Νέα κατά την  αρχική ανάρτηση του παρόντος άρθρου, είχαν περιέλθει οι διατάξεις του άρθρου 1 της τροπολογίας και όχι και αυτές του άρθρου 6, στο οποίο περιλαμβάνονται  αντίστοιχες κουτσουρεμένες διατάξεις και για τους συνταξιούχους. Σε κάθε περίπτωση ούτε και για αυτούς εφαρμόζονται οι αποφάσεις του ΣτΕ. Παραθέτουμε παρακάτω το άρθρο 6 της τροπολογίας όπως ψηφίστηκε:


ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ