Εκδόθηκε η ΚΥΑ που προβλέπει την επιστροφή του υπολοίπου 50 των παρανόμως παρακρατηθέντων.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτή:

Το χρηματικό ποσό που απορρέει από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4575/2018 (Α’ 192) για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και για όσο χρόνο αυτά ήταν στην ενέργεια, κατά το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως και 31-12-2016, θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την 27-1-2019. 

Στις περιπτώσεις που κατά τους σχετικούς υπολογισμούς προκύψει, συνολικά, αρνητικό χρηματικό ποσό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη.

Το χρηματικό ποσό που απορρέει από τις διατάξεις θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι 27/01/2018.