Έγγραφο του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., την εξέταση δυνατότητας οικονομικής ενίσχυσης υπερπολύτεκνων οικογενειών, έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΟΑΣΥ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε το υπ’ αριθ. 1821/19/1953061 από 18-09-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορά την εξέταση δυνατότητας οικονομικής ενίσχυσης υπερπολύτεκνων οικογενειών (πέντε -5- παιδιά και άνω) και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΑΣΥ
Ο πρόεδρος, Γρηγόριος Γερακαράκος
Ο γ. γραμματέας, Γεώργιος Παπατσίμπας