Οι τοποθετησεις των νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. εχουν ως εξης:

Διεύθυνση Αθηνών 191,

Διεύθυνση Πειραιά 60,

Διεύθυνση Βορειοανατολικης 138,

Διεύθυνση Νοτιανατολικής 61,

Διεύθυνση Δυτικής 51

Στις υπόλοιπες Διευθήνσεις, όπως η Δ.Α.Ε.Α., οι Υπηρεσίες της Τροχαίας, η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης, το Μεταγωγών κ.λ.π. δεν τοποθεθείται κανένας Αστυφύλακας.

http://policenet.gr